Sluta upp med att skjuta upp

Plugga. Foto: Jessica Gow / TT

En värld av tusen möjligheter gör det svårare att kunna koncentrera sig och endast fokusera på en sak åt gången. Skoluppgifter måste lämnas in, men mobilen plingar och den där nya tv-serien verkar betydligt mer lockande än att traggla mattetal efter mattetal. Detta dilemma blir extra tydligt nu när allt fler måste plugga hemifrån. Varför prokrastinerar vi när vi egentligen vet bättre?

Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor i psykologi vid Karolinska institutet, har forskat om varför vi skjuter upp saker och hur vi inte ska göra det. Han menar att det finns olika faktorer som förklarar varför vi väljer att göra saker i sista sekunden. Det beror på motivation, tilltro till oss själva sedan tidigare erfarenheter och hur impulsiv man är.

Psykologen Alexander Rozental.
Psykologen Alexander Rozental.

– Motivationen beror på vad för slags värde uppgiften har för oss. Den kan ge en direkt yttre belöning som till exempel pengar, men uppgiften kan också skapa en inre belöning om det är något som man brinner för. Värdet kan också bero ens på förväntan på sig själv, har man klarat av att bli klar i tid tidigare? Hur impulsiv man är spelar också roll, och detta kan skilja sig från person till person, säger han.

Upplever du att du prokrastinerar mer än andra?

Alexander Rozental menar att vissa har en större tendens att skjuta upp saker jämfört med andra. Detta kan ha med personlighetstyp att göra, men också med ålder. Yngre tenderar att prokrastinera mer än äldre. Detta är extra tydligt under gymnasie- och universitetsåldern.

– Funktionerna i hjärnan är inte helt utvecklade då. Det beror också på hur vi uppfattar tid, äldre uppfattar tid som mer konkret och yngre mer abstrakt, säger han.

Vad kan man göra för att kunna koncentrera sig bättre när undervisningen är på distans?

Alexander Rozental ger fyra tips:

– Skapa en plats hemma, eller någon annan stans, som endast är avsedd för att studera eller jobba. Sitt inte i sängen och plugga, det är lätt att bli distraherad då.

– Ta bort allt som inte är nödvändigt för uppgiften du ska göra. Stäng av telefonen eller lägg den i ett annat rum. Om du använder en dator, stäng ner allt som du inte behöver för att kunna jobba.

– Skapa rutiner! Det är extra viktigt att skapa struktur nu när vi mest är hemma.

– Glöm inte att ta pauser också!

Ämnen i artikeln
Mer om: Skola under coronakrisen
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget