Negativitetsbias - Det är inte alltid realistiskt att vara pessimistisk

Samtidigt som det nya coronaviruset håller en annan pandemi på att breda ut sig i världen - desinformations-pandemin. Vi människor är inte naturligt duktiga på att sortera och hantera information. Vi styrs ständigt av "kognitiva bias" - undermedvetna psykologiska mekanismer som gör att vi tolkar information subjektivt. I denna artikelserie listar Läget 5 bias vi måste känna till för att vi ska bli bättre på att tolka information.

Foto: Pixabay

4. Negativitetsbias

I människans tidiga historia handlade livet om en enda sak - att undvika döden. De som lyckades bäst med detta var därför de som var mest uppmärksamma på alla risker och faror som fanns i deras omgivning. Pessimister eller partypoopers kanske vi skulle kallat dem idag.

Trots att döden inte längre är ett lika stort problem i många moderna samhällen har denna tendens att vara mer fokuserad på risken att något negativt inträffar förblivit en del av det mänskliga beteendet.

Detta är anledningen till att vi än idag ägnar mycket mer tid och energi åt att fokusera på det som är negativt i våra liv än på det som är positivt. Det är därför lätt att missa positiva nyheter – som att människor tillfrisknar från covid-19, och att kurvan över dödsfall har vänt i många länder – när vi människor stirrar oss blinda på negativ rapportering om nya dödsfall, stigande arbetslöshetssiffror och andra hemska ekonomiska konsekvenser.

Ämnen i artikeln
Mer om: Botemedlet mot desinformations-pandemin - 5 bias vi måste känna till
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget