Vad är egentligen kärnkraft?

Kärnkraftsfrågan diskuteras ständigt.
Kärnkraftsfrågan diskuteras ständigt.

Kärnkraft hit och kärnkraft dit. Men vad är det egentligen? Läget ger dig kött på benen inför att kärnkraft och energipolitik diskuteras vid middagsbordet.

Kärnkraft är alltid omdiskuterat. EU har just nu planer på att klassificera kärnkraft som en hållbar energikälla som ska finansieras med gröna obligationer, vilket är pengar som öronmärks till miljöprojekt. Nu vill även Kristdemokraterna och Moderaterna öppna för nya satsningar på kärnkraft.

Denna vattendelare kan dock vara lite svår att greppa.

Vad händer egentligen i ett kärnkraftverk? 
Ett kärnkraftverk har samma princip som ett kraftverk som drivs av kol, olja eller biobränslen. I ett kärnkraftverk kokar man vatten så att ånga bildas. Ångan driver sedan en turbin, en maskin, där det sitter en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

I ett kärnkraftverk används så kallat kärnbränsle för att koka upp vattnet. Uranatomer i kärnbränslet klyvs med hjälp av neutroner. Då frigörs energi vilket värmer upp vattnet.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Det har väl varit massa olyckor? 
Det har skett tre stora kärnkraftsolyckor i världen.

1979 inträffade en olycka i reaktor 2 i Harrisburg i USA. Upprensningen tog närmare 12 år och kraftverket har inte använts sen olyckan.

1986 exploderade reaktor 4 i Tjernobyl i nuvarande Ukraina. Ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vinden över hela Europa. 350 000 personer evakuerades och många byar nära Tjernobyl var tvungna att totalt överges.

2011 var det en jordbävning i Japan vilket utlöste en olycka vid kärnkraftverket Fukushima. Mängden radioaktiva ämnen som spreds motsvaras av 168 Hiroshimabomber, enligt Japans kärnsäkerhetsorgan.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Har vi kärnkraft i Sverige? 
I Sverige finns åtta aktiva kärnreaktorer. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer, Oskarshamns kärnkraftverk har en reaktor och Ringhals kärnkraftverk har fyra reaktorer. Två reaktorer ska stängas ner i Ringhals 2019 respektive 2020.

Kärnkraften genererar mest el i Sverige. Den stod nämligen för 42 procent av elproduktionen i Sverige 2018, enligt Energimyndigheten.

Men då finns det väl inget att klaga på?
Många är negativa till kärnkraft. Exempelvis Naturskyddsföreningen menar att det ännu inte finns något säkert sätt att förvara avfallet och det använda uranet. Dessa ämnen måste isoleras från människor, djur och miljö i över 100 000 år.

De menar även att det är riskabelt att kärnkraft drivs av ström. Exempelvis försvann huvudströmtillförseln i Forsmark 2006 och hälften av reservgeneratorerna slogs ut.

Det största och mest akuta problemet anser de dock vara att de svenska reaktorerna, som är några av de äldsta i världen, är för gamla.

Vad är bra med kärnkraft då?
Några argument som används för kärnkraftverk är att det är fossilfritt och därför är koldioxidutsläppen låga. Det bidrar därför inte till växthuseffekten.

Kärnkraften är inte heller beroende av väder och vind som exempelvis sol- och vindkraft. Ett kärnkraftverk kan producera lika mycket el under ett år som nästan 1000 moderna vindkraftverk, enligt Energiföretagen.

Utveckling pågår även av så kallade fjärde generationens kärnkraft vilket möjliggör att den nuvarande kärnkraftens avfall kan användas som bränsle.

Mer om: Kärnkraft
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget