Vad är egentligen kärnkraft?

Kärnkraftsfrågan diskuteras ständigt.

Kärnkraft hit och kärnkraft dit. Men vad är det egentligen? Läget ger dig kött på benen inför att kärnkraft och energipolitik diskuteras vid middagsbordet.

Kärnkraft är alltid omdiskuterat. EU har just nu planer på att klassificera kärnkraft som en hållbar energikälla som ska finansieras med gröna obligationer, vilket är pengar som öronmärks till miljöprojekt. Nu vill även Kristdemokraterna och Moderaterna öppna för nya satsningar på kärnkraft.

Denna vattendelare kan dock vara lite svår att greppa.

Vad händer egentligen i ett kärnkraftverk? 
Ett kärnkraftverk har samma princip som ett kraftverk som drivs av kol, olja eller biobränslen. I ett kärnkraftverk kokar man vatten så att ånga bildas. Ångan driver sedan en turbin, en maskin, där det sitter en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

I ett kärnkraftverk används så kallat kärnbränsle för att koka upp vattnet. Uranatomer i kärnbränslet klyvs med hjälp av neutroner. Då frigörs energi vilket värmer upp vattnet.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Det har väl varit massa olyckor? 
Det har skett tre stora kärnkraftsolyckor i världen.

1979 inträffade en olycka i reaktor 2 i Harrisburg i USA. Upprensningen tog närmare 12 år och kraftverket har inte använts sen olyckan.

1986 exploderade reaktor 4 i Tjernobyl i nuvarande Ukraina. Ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vinden över hela Europa. 350 000 personer evakuerades och många byar nära Tjernobyl var tvungna att totalt överges.

2011 var det en jordbävning i Japan vilket utlöste en olycka vid kärnkraftverket Fukushima. Mängden radioaktiva ämnen som spreds motsvaras av 168 Hiroshimabomber, enligt Japans kärnsäkerhetsorgan.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Har vi kärnkraft i Sverige? 
I Sverige finns åtta aktiva kärnreaktorer. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer, Oskarshamns kärnkraftverk har en reaktor och Ringhals kärnkraftverk har fyra reaktorer. Två reaktorer ska stängas ner i Ringhals 2019 respektive 2020.

Kärnkraften genererar mest el i Sverige. Den stod nämligen för 42 procent av elproduktionen i Sverige 2018, enligt Energimyndigheten.

Men då finns det väl inget att klaga på?
Många är negativa till kärnkraft. Exempelvis Naturskyddsföreningen menar att det ännu inte finns något säkert sätt att förvara avfallet och det använda uranet. Dessa ämnen måste isoleras från människor, djur och miljö i över 100 000 år.

De menar även att det är riskabelt att kärnkraft drivs av ström. Exempelvis försvann huvudströmtillförseln i Forsmark 2006 och hälften av reservgeneratorerna slogs ut.

Det största och mest akuta problemet anser de dock vara att de svenska reaktorerna, som är några av de äldsta i världen, är för gamla.

Vad är bra med kärnkraft då?
Några argument som används för kärnkraftverk är att det är fossilfritt och därför är koldioxidutsläppen låga. Det bidrar därför inte till växthuseffekten.

Kärnkraften är inte heller beroende av väder och vind som exempelvis sol- och vindkraft. Ett kärnkraftverk kan producera lika mycket el under ett år som nästan 1000 moderna vindkraftverk, enligt Energiföretagen.

Utveckling pågår även av så kallade fjärde generationens kärnkraft vilket möjliggör att den nuvarande kärnkraftens avfall kan användas som bränsle.

Mer om: Kärnkraft

Koll på Läget: Kärnkraft

VETENSKAP Vad är egentligen kärnkraft? Läget hjälper dig greppa den ständigt aktuella vattendelaren.

M och KD vill ha mer kärnkraft

NYHETER De två partierna vill se en energiöverenskommelse innehållande mer kärnkraft.

Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap

Tvättmaskinerna som tvättar utan tvättmedel

Vetenskap Avjoniserat kallt vatten, utan tvättmedel är den miljövänliga uppfinningen som ska tvätta rent. Men boende ...

Dags att utreda utmattningssyndrom

Vetenskap Trotts att diagnosen använts länge är det mycket som vi inte vet om den. Men nu kommer det att ändras!

Ett hjärta ska slå lite längre för att rädda fler

Vetenskap Lagen för organdonationer ändras i sommar, vilket väcker blandade reaktioner.

3 min

Pollenallergi påverkas av klimatet

Play Allt fler av landets ungdomar är pollenallergiker och pollensäsongen har dessutom blivit längre.

Gröna ytor där du bor – viktigare än du tror

Vetenskap Grönt är skönt – framförallt där du bor. Ett flertal forskningsstudier visar på att tillgången till gröna p...

Så påverkar skärmarna ungas hälsa

Vetenskap Trots att skärmtid ofta förknippas med ohälsa hos unga menar forskare på Karolinska Institutet att det är n...

Mer från Läget
1 min

Bli en klimathjälte genom att få maten att hålla längre

Play Varje år slängs tonvis av maten vi köper. Ofta är det för att ...

3 min

Gingerjompa berättar om hur det är att vara TikTokare

Play Läget har följt den svenska influencern John Hedin, också känd som Gingerjompa, när han intervjuar människo...

3 min

Spelmissbruk: ”Börjar som spännande och kul”

Spelmissbruk blev klassat som en sjukdom i Sverige år 2017.

Fightingspelsträffar - den moderna arkaden

Play öreningen LightDash träffas varje vecka i en brädspelsbutik för att spela fightingspel. Men varför ses fysi...

Krympflation - tricket funkar, om du inte ser det

Ekonomi Tycker du också att chipspåsarna med tiden innehåller mer luft...

Så skyddar du din identitet

Krim Läget har intervjuat dataskyddsexperten Louise Yngström Valde för att få tips om hur man kan undvika att bl...