I Uppsala fanns den gemenskap hon letat efter

Uppsala är en stad full av studenter, fest och sammanhållning, åtminstone om man frågar Maja Rudin, 20. I en intervju med Läget berättar hon om hur man kan engagera sig, vart jobben finns och vilka studentlivets baksidor är.

Studenten Maja Rudin, 20, har alltid lockats av universitetet i Uppsala.
Studenten Maja Rudin, 20, har alltid lockats av universitetet i Uppsala.

Den starka eftermiddagssolen värmer skönt på takterassen i centrala Uppsala. Den tillhör bostadsrättsföreningen där Uppsalastudenten Maja bor. Hon flyttade hit direkt efter studenten förra året, nu har hon snart gått klart det första läsåret på det treåriga Samhällsvetarprogrammet. Hon berättar för oss att universitetet i Uppsala alltid har lockat.

– Många i min släkt har pluggat här och jag har därför alltid fått höra att det är en bra studentstad. Dessutom kommer jag från Stockholm, så det är skönt att kunna åka hem på bara en timme.

Det kändes viktigt för Maja att flytta till en stad som erbjöd mycket sociala aktiviteter vid sidan av skolan. I Uppsala fann hon den gemenskap hon letat efter. Här gör olika studentföreningar det möjligt för elever inom samma ämnesområden att lära känna varandra. Det anordnas fester, idrottsverksamheter, gästföreläsningar och andra aktiviteter. Maja berättar att skolans föreningar fångar upp i princip alla som studerar i Uppsala, det är ovanligt att inte vilja vara en del av den gemenskapen.

Nationerna hjälper till
Förutom föreningarna så är Uppsala dessutom en av två städer i Sverige som har riktiga studentnationer. De tretton nationerna är namngivna efter olika regioner i Sverige och från början krävdes en geografisk anknytning för att få gå med. I dagsläget är det bara en nation som har kvar anknytningskravet, i resterande kan man gå med oavsett vart man kommer ifrån.

Maja är med i Södermanland-Nerikes nation, eller "Snerikes" som den kallas av studenterna. Hon berättar att nationernas syfte har utvecklats med tiden.

– När min mamma pluggade här var det mycket fokus på nationerna, men då fanns det inga föreningar. Nationerna var från början ett slags “hem iväg från hemma” för studenter från andra städer.

Läget ringde upp Jacob Appelblom, han är ordförande i Kuratorskonventet och har rollen curator curatorum. Tillsammans med den resterande styrelsen i konventet så arbetar han med samordning och samarbete mellan Uppsalas nationer. Till skillnad från annan kår- eller föreningsverksamhet så fungerar nationerna fakultetsöverskridande, alltså tvärvetenskapligt. Han berättar att de har flera olika uppgifter.

– Nationerna sysslar bland annat med studiesociala frågor, pub- och klubbverksamhet och utdelning av stipendier.

Alla 13 nationer har en bostadsstiftelse med egna kösystem, genom dessa kan medlemmarna få möjlighet att hyra en bostad under sin studieperiod. Det varierar från nation till nation när man kan ställa i sig i kö för en bostad.

Jacob Appelblom förklarar att vissa tillåter att man går med i kösystemet redan innan antagningsbeskedet kommit. Vissa nationer gör inte det. Sedan år 2010 är det tillåtet att vara med i flera nationer och det är därmed också tillåtet att stå i flera kösystem samtidigt.

Det studerar drygt 40 000 studenter i Uppsala. Trots olika intressen så binder studentlivet dem samman.
Det studerar drygt 40 000 studenter i Uppsala. Trots olika intressen så binder studentlivet dem samman.

“Ost och toalettpapper är svindyrt!”
Inom universitetets föreningsliv finns det också möjlighet för studenterna att söka olika slags jobb. Maja sitter i dagsläget som vice ordförande i sin förenings Aktivitetsutskott. Föreningen heter Samvetarna och där är hon med och planerar gasquer, sittningar och andra evenemang som de anordnar. Hon är även verksam som informatör i organisationen Kondoma Mera, det är en del av Studenthälsan och har som syfte att informera studenter om sexuell hälsa.

Att kunna arbeta lite vid sidan av studierna har underlättat för Maja, även fast löneutbetalningarna bara sker terminsvis. Med både inkomst och studielån från CSN så har hon inga svårigheter att få pengarna att räcka under månaden, men det gäller att vara sparsam. Mat och boende är det som kostar henne mest och framförallt två hushållsartiklar tycker hon är förvånansvärt dyra.

– Ost och toalettpapper är svindyrt, det har jag lärt mig!

Att Uppsala är en stad full av studenter med begränsad budget påverkar även priserna på alkohol. På nationerna och inom föreningarna är prissättningen väldigt låg, vilket gör det möjligt för studenterna att delta på många av de aktiviteter som anordnas. Maja medger att många aktiviteter har alkohol som gemensam nämnare, det faller sig ofta naturligt att träffas så eftersom de är studenter. Det tydliga fokuset på alkohol är något som många föreningar jobbar på att motverka, vilket Maja tycker är bra. Hon medger dock att hon inte hade kunnat hålla sin budget om priserna hade varit normalhöga.

Mer än bara studier
Från takterassen i centrala Uppsala pekar Maja ut den välkända Domkyrkan och olika byggnader som tillhör universitetet. De äldre, karaktäristiska takåsarna tillhör en stad med över 40 000 studerande. Trots olika intressen och framtida karriärer så binder den livsstilen dem samman. Flyttar man till Uppsala som ny student rekommenderar Maja att man inte ska vara rädd för att komma in den gemenskapen. Med universitetets långa historia har det dessutom vuxit fram mycket att göra, vilket gör livet till mer än bara studier.

– Det bästa med Uppsala är att det är en ganska liten stad som verkligen utmärks för sitt universitet. Här finns något för alla!

Mer om: Lägets Långläsning
Andra läser just nu
Mer från: Personligt
Mer från Läget