Vad vill riksdagspartierna egentligen?

Sveriges åtta riksdagspartier.
Sveriges åtta riksdagspartier.

Vem föreslog det nya betygssystemet? Vilka vill att man betalar mycket skatt? Läget ger dig en guide till alla riksdagspartier.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti. De värnar om att bevara den svenska kulturen och är emot mångfald. Sverigedemokraternas politik fokuserar på att begränsa invandringen och behålla det de kallar svenska traditioner i samhället. De anser att de resurser vi har idag inte räcker till för att bekosta invandringen utan att man till exempel istället ska värna om svenska pensionärer.

De rödgröna:

Socialdemokraterna: För Socialdemokraterna är trygghet i samhället viktigt. De tycker att medborgarna ska betala mycket skatt och att staten ska ha stor makt. Detta så att det ska finnas mycket resurser till bland annat vård, skola och arbete. Alla, oavsett om man förlorar jobbet eller blir sjuk, ska känna sig trygga i samhället.

Miljöpartiet: Miljöpartiet är en del av den gröna rörelsen som fokuserar mycket på miljö och klimatfrågor. Miljöpartiet kallar sig själva för ett feministiskt parti. Förutom mijöfrågor så fokuserar de på migration, mångfald och skolan. Idag är ett av Miljöpartiets språkrör, Gustav Fridolin, skolminister.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet tror starkt på kollektivet. Vänsterpartiet tycker inte att man ska få ta ut vinster i områden som skola och vård. Det är för att all vård och all skola ska vara lika bra och inte konkurrera med varandra. Vänsterpartiet tror på att staten ska bestämma mycket så att alla ska få det lika bra, även de som inte har lika bra förutsättningar.

Det är bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regeringen, trots att Vänsterpartiet är åt samma håll ideologiskt.

Alliansen:

Kristdemokraterna: Kristdemokraternas politik är byggd på en kristen värdegrund. Det brukar till exempel handla om tolerans, förlåtelse och respekt för andra människor. Deras politik har en stark betoning på familjen, vård och jobb.

Moderaterna: För moderaterna är företagande en viktig fråga. De tycker att de som arbetar ska bli belönade genom att till exempel sänka skatten. Moderaterna vill att varje individ ska ha så mycket frihet att man själv kan bygga sitt eget liv så bra som möjligt. Moderaterna vill satsa mycket pengar på polisen och hårdare fängelsestraff för att kunna bekämpa kriminalitet.

Liberalerna: Liberalerna tycker att friheten att välja själv är jätteviktig. Man ska till exempel själv få välja vilken skola eller vilken vårdcentral man vill gå till. Precis som moderaterna tycker liberalerna att det egna företagandet är en viktig del i ekonomin. Deras huvudfrågor är skolan och integration. Det var till exempel de som föreslog det nya betygssystemet.

Centerpartiet: Centerpartiet är ett grönt parti som fokuserar på klimatfrågan. Centerpartiet tycker att jobb är viktigt och vill satsa på de som startar egna företag. De tycker att det är speciellt viktigt att lyfta fram de små företagen på landsbygden. I jämförelse med de andra allianspartierna har Centerpartiet en mer generös invandringspolitik.

Ämnen i artikeln
Mer om: Politikskolan
Andra läser just nu
Mer från: TYCK
Mer från Läget