Kungsholms kyrka förändrar och fortsätter sin verksamhet: "Vi ber för alla drabbade i coronakrisen"

Kungsholms kyrka i Stockholm.
Kungsholms kyrka i Stockholm.

Det nya coronaviruset påverkar kyrkors verksamhet i Sverige, men det finns strategier för att upprätthålla viktiga funktioner och traditioner. Kungsholmskyrkan i Stockholm står pall trots begränsningarna smittan medför.

Den nuvarande smitthärjade tidsperioden undgår ingen, inte heller kyrkorna i landet. Människor avlider, behöver prata, och får ekonomiska problem. Även positiva saker inträffar såsom giftermål, konserter och dop. Svenska kyrkan erbjuder sin hjälp med allt detta, men på grund av virusets spridning krävs fler kreativa lösningar i samklang med rekommendationer och restriktioner.

Jan Olov Fors, 54, är präst vid Västermalms församling. På plats i Kungsholms kyrka berättar han om utmaningarna man möts av. I bakgrunden övar kyrkans musiker.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Vi tar det seriöst och hittar inte på egna regler, man ska inte spä på oron, säger han.

Präst Jan Olov Fors vid altaret.
Präst Jan Olov Fors vid altaret.

De senaste direktiven som rör folksamlingar medför förändringar i kyrkan.

– Högst 50 personer får vistas i kyrkan samtidigt. Då räknar man besökarna. Det gäller i alla sammanhang oavsett om det är vigsel, dop, gudstjänst eller annat. Många dop har ställts in på egen begäran. Besökare i kyrkan håller ett rimligt avstånd från varandra, handsprit finns, säger Jan Olov Fors.

När den fysiska närvaron försvåras erbjuds andra lösningar.

– Möjlighet till livestreaming av begravningar finns exempelvis. Då kan anhöriga som tillhör riskgrupper eller har fastnat utomlands delta på det viset när antalet besökare överskrider det tillåtna. Gudstjänster strömmas även digitalt, berättar Fors.

Konserterna som kyrkan regelbundet arrangerar har ställts in, liksom konfirmationerna.

– Under nattvarden serveras bara bröd, påpekar Jan Olov Fors.

Oro för fördröjning av begravningar finns om coronakrisen blir mer intensiv, men i nuläget fortlöper dem som vanligt.

När samhällsekonomins kurva ser dyster ut kan arbetstillfällen komma att lysa med sin frånvaro. Svenska Kyrkans bistånd till ekonomiskt utsatta är en hjälpande hand vid till exempel tandvård åt någon utan förmåga att själv betala. Denne kan då söka pengar från den församling hen tillhör. I nuläget speglas inte varslen i antal sökande av biståndet.

– Ingen ökning än.

Svenska kyrkans direktiv från riksnivå är att medarbetare som tillhör riskgrupper ska stanna hemma och jobba på så gott det går. Uppdragen måste ofta göras på plats. Budskapet är samstämmigt.

– Vi ber för alla drabbade i coronakrisen.

Ämnen i artikeln
Mer om: Mys i kris
Mer från: Personligt
Mer från Läget