Koll på Läget: Global uppvärmning

Uppvärmd jordglob. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad är egentligen global uppvärmning? Hur påverkar det dig? Läget reder ut!

Vad är global uppvärmning?

Klimatet har varit i förändring under hela jordens livstid. Forskare har kommit fram till att jordens medeltemperatur idag ökar snabbare än vad den gjort under tusentals år på grund av en förändrad växthuseffekt. En temperaturförändring påverkar på flera sätt vilket skapar konsekvenser för klimatet.

Hur kan Sverige påverkas?

Temperaturökningen skulle inte bli jämnt fördelad på jorden. Även om man inte exakt vet vad som kommer hända i framtiden har klimatforskarna tagit fram scenarion.

För Sverige skulle ökningen vara större än på en del andra platser vilket skulle betyda att vita vintrar kanske inte blir mer än ett minne i framtiden. Den vita snön och isen reflekterar bort mycket solljus. Utan den tränger strålarna ner i marken som blir torrare.

När klimatet blir varmare skapas det även mer regn. Sveriges vintrar kommer troligtvis blir gråa och regniga.

De gröna perioderna blir längre vilket gör att skadeinsekterna blir fler.

I Blekinge, på Gotland och Öland kan nivåerna av färskvatten minska på grund av en ökad havsnivå. Det salta vattnet kan då tränga in i färskvattnet.

Beror det på mänskliga aktiviteter?

De flesta klimatforskarna är överens om att den snabba temperaturförändringen med förstärkt växthuseffekt beror på människan. Sedan industrialismen har exempelvis mängden koldioxid nästan fördubblats. Koldioxid räknas som den största boven. Användningen av fossila bränslen i fordon och i elproduktionen medför den största delen av koldioxidutsläppen.

Viktigt att komma ihåg är att vi tillsammans fortfarande kan göra mycket för att påverka framtiden. Globalt försöker bland annat forskare förbättra tekniken att ta fram el på. Även du själv som individ kan göra mycket.

Vad kan du göra?

Åk mindre bil. Cykla istället eller åk kollektivt.

Minska på mängden kött och ät mer grönsaker. Undvik att slänga mat.

Försök släcka lamporna och dra ur telefonladdaren när du lämnar ett rum. Du kan också sänka värmen och ta på dig en extra tröja.

Spara smart. Till exempel genom att undvika att spara pengar på banker som lägger dem på oljeproduktion.

Halvera shoppingen. Ofta går det att laga istället för att köpa nytt.

Ämnen i artikeln
Mer om: Koll på Läget
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget