Det här är ADHD

Odiagnostiserad ADHD kan leda till utanförskap.
Odiagnostiserad ADHD kan leda till utanförskap.

Forskarna säger att 3-6 procent av skolungdomarna i Sverige har ADHD. Men vad händer i hjärnan och vad är skillnaden på att ha ADHD och att "vara tonåring"? Läget reder ut diagnosen!

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det betyder att hjärnan och nervsystemet inte fungerar som hos andra. Funktionsvariationen har ingenting med intelligens att göra, utan påverkar förmågan att koncentrera sig och styra och kontrollera beteendet.

Uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet är symtom som tillhör diagnosen för de flesta som har ADHD. Det handlar om att man har svårt att hålla uppmärksamheten länge på något som man anser är tråkigt. Man har även svårt att dela upp sin energi och är därför ofta väldigt energisk, följt av att vara väldigt trött.

Det är signalsubstanserna i hjärnan som skapar koncentrationssvårigheter hos de med ADHD.
Det är signalsubstanserna i hjärnan som skapar koncentrationssvårigheter hos de med ADHD.

Kemin bakom ADHD

Vid ADHD fungerar inte signalsubstanserna som de ska. Signalsubstanserna är de ämnen som hjälper impulser att transportera sig i hjärnan. Bristen på dem gör att det blir svårt för hjärnan att kommunicera.

Speciellt är det problem med signalsubstansen dopamin. Dopamin tillhör belöningssystemet i kroppen - ett må-bra-hormon som utsöndras när vi gör saker vi tycker är kul. Detta gör att många med ADHD har svårt att koncentrera sig när de gör "tråkiga" saker - det utsöndras inget dopamin och en person med ADHD blir väldigt trött och kan inte fokusera.

Ung med ADHD

När kraven ökar i högstadiet och gymnasiet känner sig ungdomar med ADHD ofta mer stressade. Det är även vanligt att de får väldigt svårt att sova på kvällarna, blir tröttare än vanligt och får därför problem i skolan. I vissa fall ändras hyperaktiviteten från ett utåtagerande beteende till en känsla av rastlöshet. Om inte tonåringarna får hjälp att reda ut problematiken finns en ökad risk att de får fler problem med uppförande och skolk, vilket kan till utanförskap.

För att risken för framtida problem ska minskas behövs det ställas en diagnos så tidigt som möjligt. Det behövs för att hjälpa personen med nedsättningen hitta strategier för att göra livet enklare.

ADHD-diagnos eller trött tonåring?

Det finns inget enkelt sätt att ta reda på om man har ADHD. Det är en lång process med flera möten med läkare och psykolog för att noggrant utreda om det är ADHD som är orsaken till problemen. ADHD och "vanlig tonåring i dagens samhälle" har mycket liknande symptom: trötthet, svårt att fokusera och rastlöshet. Den stora skillnaden som man använder vid diagnostisering i Sverige är att man har stora och varaktiga problem, i olika situationer och över tid.

ADHD-debatten i samhället

Vissa debattörer och skribenter påstår att för många diagnostiseras med ADHD i Sverige och att det skrivs ut alldeles för mycket ADHD-medicin till framför allt unga killar. Samtidigt är det fortfarande flera unga tjejer som missas. Att skilja på en trött ungdom i dagens sönderstressade samhälle och en person som har ADHD blir svårare.

Läs om Jennie Bender som gick in i väggen på grund av odiagnostiserad ADHD.

Källor

1177 Vårdguiden
Habilitering och Hälsa, region Stockholm
Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala
Socialstyrelsen

Ämnen i artikeln
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget