Coronakrisen - en tillfällig vinst för miljön

Sedan coronavirusets utbrott har avgasutsläppen halverats och på många håll i världen har man redan kunnat mäta anmärkningsvärda miljö- och klimatfördelar.

Avgas. Foto: Pontus Lundahl/TT

Enligt forskare som SVT har varit i kontakt med har troligen koldioxidutsläppen minskat med omkring 30 % i Stockholm sedan pandemin inleddes. Samma siffra gäller för trafikflödet. Stockholms miljöförvaltning har kunnat konstatera att de hälsofarliga kväveoxiderna har halverats. Detta bygger på en jämförelse som gjorts mellan dagens utsläpp och hur stora utsläppen i genomsnitt var under 2017-2019.

Även i storstäder som Paris, Madrid, Frankfurt och London har man kunnat observera en renare luft med lägre kväveoxidtäthet. I Venedig är vattnet återigen nästintill klarblått efter att båttrafiken där har upphört. I Kina, som är världens största utsläppare av växthusgaser, har utsläppen minskat med ca 25-30%.

Den ekonomiska krisen som följer virusets utbrott är dock negativ för klimatet då den medför mindre utrymme för nya investeringar och omställning till fossilfria energikällor, rapporterar SVT.

Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget