Snart blommar hela Skåne

Skånska bönder sår blommor på åkermark för att locka insekter, projektet ska gynna den biologiska mångfalden.

Solros med humla.
Solros med humla.

Flera hundra kilometer odlingsmark i form av trädor och fältkanter kommer inom snar framtid att stå i blom. Främst är det solrosor, vitklöver och honungsört som kommer att växa, i och med odlingsprojektet "Hela Skåne blommar", det berättar P4 Kristianstad.

I projektet, som startade förra året, deltar 250 lantbrukare som alla hoppas på att blommorna ska gynna den biologiska mångfalden, det vill säga mängden olika arter - och särskilt de pollinerande insekterna, som bin och humlor.

Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget