Nu ska hundar hitta sällsynta paddor

Den grönfläckiga paddan är rödlistad, sällsynt, och svår att hitta. Specialtränade hundar kan numera känna doften av paddorna, och därför hitta dem.

Grönfläckig padda.
Grönfläckig padda.

Grönfläckig padda, eller bufo vidiris som den heter på latin, är Sveriges mest sällsynta groddjur. År 2000 ansågs arten utrotad på Öland, där den tidigare varit vanligt förekommande. Länsstyrelsen i Kalmar och Nordens Ark har sedan 2003 haft ett samarbete för att bevara arten. Under 2020 släpptes exempelvis 30 000 yngel och 27 vuxna paddor ut på Öland för att återintroducera arten där, vilket gav positivt resultat. Paddan har sedan dess gått från statusen ”akut hotad” till ”sårbar” på SLU:s rödlista över utrotningshotade arter. Varje år sätts också vuxna paddor som fötts upp hos Nordens Ark i Bohuslän ut i naturen.

Krånglig inventering

För att veta hur det går för paddorna ska de också räknas och kontrolleras årligen, men det är inte helt enkelt. Paddorna är nattdjur, vilket betyder att de gömmer sig för att sova eller vila om dagarna. Dessutom är de väl kamouflerade, och blir som mest 10 centimeter långa som fullvuxna. Denna kombination gör dem svåra att hitta.

Hunden Konrad söker - dock inte paddor.
Hunden Konrad söker - dock inte paddor.

Ny hundträning

Helén Wåhlstrand Persson på länsstyrelsen i Kalmar län förklarar att den enda möjligheten att hitta paddorna är när de leker och spelar, vilket de bara gör under en väldigt kort tid på våren. Hennes hund Zanna är tränad i specialsök sedan tidigare, men har nu dessutom gått en kurs i att söka just paddor. När Nordens Ark började träna Zanna fick hon först lära sig paddornas doft. Därefter tränades hon på att hitta paddor i bur, detta för att inte råka skada paddorna. När även detta steg gick bra fick hunden lära sig att markera när hon hittat en padda. Ett sista steg i träningen var att låta Zanna söka lösgående paddor.

Människor känner ingen doft av paddorna alls, men hundars luktsinne är betydligt mer utvecklat än människans. Där vi har ungefär fem miljoner luktceller i vår näsa har hundar runt 220 miljoner luktceller i sin nos. På grund av detta kan hundar användas till att lokalisera mycket som är omöjligt för människor att hitta.

Nu i början av maj är det dags för hunden Zanna att sätta sina kunskaper på prov. Då börjar hennes nya jobb: att inventera de grönfläckiga paddorna på Öland.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget