Myggnätet ska sticka hål på Malaria

Gifttåliga mygg är ett minne blott hoppas nu forskare, nytt myggnät ska bryta ned dem.

Foto: Helena Landstedt/TT

Forskare har utvecklat ett nytt sorts myggnät rapporterar TT. I länder med malaria används ofta insektsmedlet Pyrethroid. Myggorna har över tid byggt upp ett motstånd mot medlet, så kallad resistens, som gör att det inte längre är effektivt. De myggnät som nu tagits fram är behandlade med ett medel som gör att resistensen hos myggen försvinner. Maria Lundberg som är doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar säger att hon inte tagit del av den nya studien.

– Myggen är aktiva på natten så myggnät är ett effektivt sätt att skydda sig.

Dödligheten har sjunkit

Antalet som dör i malaria har sjunkit men fortfarande dör över 400 000 per år.

– De som drabbas är ofta barn och gravida kvinnor. Deras immunförsvar är svagare och det gör dem mer sårbara, säger hon.

Anledningen till att malaria har minskat i världen menar Maria Lundberg att hon inte kan svara exakt på.

– Det kan vara en blandning av saker. Att människor har fått bättre och modernare boendeförhållanden där mygg inte trivs på samma sätt är en möjlig orsak. Man ska komma ihåg att vi hade Malaria i Sverige för 100 år sedan.

Ämnen i artikeln
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget