Myasthenia Gravis – sjukdomen som drabbar kvinnor

Östrogen och testosteron – två hormoner som direkt kan kopplas till autoimmuna sjukdomar. Östrogen ökar benägenheten till dem, medan testosteron är skyddande. Därför är unga kvinnor och äldre män mer utsatta för sådana sjukdomar.

Unga kvinnor är mer benägna att få autoimmuna sjukdomar.
Unga kvinnor är mer benägna att få autoimmuna sjukdomar.

Myasthenia Gravis faller i gruppen autoimmuna sjukdomar – signaler mellan nerverna och musklerna rubbas och i sin tur leder det till muskeltrötthet. Det är främst kvinnor mellan 20 och 40 år och män över 50 år som drabbas av sjukdomen, men kvinnor insjuknar i högre grad och motsvarar ungefär två tredjedelar av alla MG-patienter varje år.

Medicinföretaget Toleranzia, vars huvudfokus är MG, har släppt sin första kvartalsrapport för 2021. Eftersom företaget fortfarande är i en utvecklingsfas, saknas en nettoomsättning, alltså intäkter från sålda varor. För MG utvecklas läkemedelskandidaten TOL12 fortfarande. Läkemedlet ska hindra kroppen från att bilda antikroppar som angriper musklerna och försvagar dem.

Men trots att fler kvinnor drabbas uppger VD Charlotte Fribert att företaget inte forskar på den aspekten av sjukdomen.

– Det är vår förhoppning att vår läkemedelskandidat skall fungera för alla vuxna, oavsett ålder eller kön, skriver hon.

Forskning på MG med fokus på kön

Anna Rostedt Punga är en professor på Institution för neurovetenskap vid Uppsala universitet, vars fokus inom sin forskning är MG. Hon menar att frågan kring sjukdomens relation till kön är prioriterad inom obunden forskning.

Anna Rostedt Punga är professor vid  Institution för neurovetenskap.
Anna Rostedt Punga är professor vid Institution för neurovetenskap.

– Med experimentell forskning på hanmöss har forskarkollegor i Frankrike kunnat se att orsaken bakom sjukdomen är delvis kopplad till östrogennivåer, säger Anna Rostedt Punga.

Inom experimenten som Anna Rostedt Punga nämner kastrerades hanmöss och då kunde forskarna se en större tendens hos mössen att utveckla MG. Kastreringen ledde alltså till ökade östrogennivåer, som i sin tur påverkade AIRE – en komponent i immunsystemet som reglerar benägenheten att utveckla autoimmuna sjukdomar.

Läkemedelsföretag – ett annat fokus

Anna Rostedt Punga menar att läkemedelsföretag har ett annat fokus än oberoende akademiker.

– Vi som ser patienterna har forskningsfrågor om dem, vilket kan handla om könen. Det har inte läkemedelsbolagen, säger hon.

Den oberoende forskningen, både experimentella och kliniska, som görs på MG är alltså tillräcklig, men samtidigt önskar hon att flera läkemedelsföretag skulle lägga mer fokus på just frågan om kön och autoimmuna sjukdomar.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget