Kaxiga småfåglar i storstaden

En studie om talgoxars beteende i storstäder jämfört med på landet visar på tydliga skillnader. Storstadsfåglarna är mer innovativa och mer aggressiva.

- De är lite kaxigare helt enkelt än sina kusiner på landet, säger Caroline Isaksson.

Storstadsfåglar utvecklar ett mer kaxigt beteende.
Storstadsfåglar utvecklar ett mer kaxigt beteende.

För att ta reda på mer om småfåglarnas beteende började Caroline Isaksson, docent i evolutionär ekologi vid Lunds universitet, och hennes dåvarande doktorand Pablo Salmon, år 2014 samla in blodprover från talgoxar levandes i tätbebyggelse respektive landsbygd. Sammanlagt samlade de in prover från 192 talgoxar i nio olika städer runt om i Europa.

I resultatet framkom tydliga genetiska skillnader för gener kopplade till olika biologiska funktioner, så som kognition och beteende. Exempelvis de beteenden som regleras av signalsubstansen serotonin, som aggression och dygnsrytm.

-Det tyder på att just kognition och de här beteendena är mycket viktiga för att leva i en storstad med mycket stress i form av buller och ljus på nätterna och med en ständig närhet till människor, säger Caroline Isaksson till TT.

Inga skillnader kunde dock upptäckas för de gener som styr ämnesomsättningen. Detta trots att storstadsfåglars diet består av mer wienerbröd och kaksmulor jämfört med landsfåglarnas diet på mask och småkryp. De olika matbeteendena har alltså inte satt spår i arvsmassan.

Den aktuella forskningen bygger på analyser av mer än en halv miljon så kallade snippar, det vill säga variationer i arvsmassan. Dessa beror på en enda byggsten, en nukleotid, och finns lite överallt i arvsmassan.

Mer från: Vetenskap
Mer från Läget