Kan ämnet innebära fara för människor?

Varningssymbol för radioaktivitet.
Varningssymbol för radioaktivitet.

Det radioaktiva ämnet rutenium-106 finns nu på flera ställen i Europa, bland annat i Sverige. Men experter har ännu inte lyckats fastställa källan.

Efter en olycka vid den ryska atomanläggningen i Mayka vid Uralbergen uppmättes det radioaktiva ämnet rutenium-106 på flera håll i Europa. Teoretiker tror att denna olycka är orsaken till spridningen av den onaturliga isotopen rutenium-106. Moskva nekar starkt till anklagelserna och en utredningskommission har tillsatts där experter från Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland och Norge deltar. Ryska forskare hävdar däremot att radioaktiviteten kommer från satellitdelar som tagit sig igenom atmosfären.

Rutenium-106 (Ru-106) uppstår när atomer delar sig i en kemisk process och kan även användas i vissa medicinska behandlingar.

Hälsoeffekter

Nivåerna av rutenium-106 är låga i Sverige.

– De låga halterna är inte farliga för människor eller miljön men om nivån stiger vet vi inte vilka konsekvenser det kan få, säger Caroline Falkengren vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kommissionen som tillsatts ska försöka identifiera ursprunget till utsläppet och dess eventuella hälsoeffekter på människor. Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten skriver nu att kommissionen ännu inte kunnat fastställa källan för utsläppet. I ett pressmeddelande skriver myndigheten att tillgänglig data inte kan koppla samman de misstänkta orsakerna till utsläppet.

Ämnen i artikeln
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget