"Jag hade inte möjlighet att uttrycka mig"

Sedan 2016 har antalet samtal till BRIS ökat med åtta procent.
Sedan 2016 har antalet samtal till BRIS ökat med åtta procent.

Antalet barn som söker stöd efter kontakt med socialtjänsten har ökat med 23 procent sedan 2016. Det skriver BRIS i sin senaste årsrapport. Barnen som kontaktar BRIS vittnar om bristande bemötande och otillgänglighet.

I vårt reportage om Alex berättar hon att socialtjänsten inte tog henne på allvar.

– De frågade mig ”Är det som att han tar en öl framför sporten?”. Jag blev väldigt ställd. Jag började undra om jag hade tolkat pappa fel. Om det var mig det var fel på, säger hon.

Efter mötet kontaktade socialtjänsten hennes föräldrar vilket ledde till att hon bestraffades både fysiskt och psykiskt.

Alex vittnar även om förhör som var anpassade för vuxna snarare än barn.

– Det var ingen som lyssnade på mig eller ställde frågor som jag förstod. Jag hade inte möjlighet att uttrycka mig på det sätt som mina föräldrar kunde. Därför blev mina föräldrars sida utav historien mer trovärdig. De kunde lägga över problemet på mig.

Alex upplevde detta för tio år sedan.

I sin årsrapport för 2018 konstaterar BRIS att 91 procent av de barn över 13 som varit i kontakt med socialtjänsten är nöjda med det stöd de fått.

Samtidigt är de oroade över att antalet barn som söker stöd hos dem på grund av brister hos socialtjänsten har ökat med 23 procent sedan 2016.

"Barn som haft ett första samtal med socialtjänsten utan någon förälder, kan känna oro att allt det hen berättat senare kommer fram till föräldrarna." Skriver BRIS i rapporten.

De beskriver även hur barn som tidigare varit i kontakt med socialtjänsten vittnar om att saker de sagt i förtroende har avslöjats för föräldrarna och att konsekvenserna har lett till att de ångrar att de berättat.

– Vi har sedan ett antal år tillbaka ett samarbete med både kommuner och landsting där vi arbetar för att uppmärksamma barns behov av stöd när det finns en vuxen med missbruksproblematik i familjen, säger Merike Hansson, utredare hos socialstyrelsen.

Projektets fokus är att utveckla ett samordnat arbete mellan socialtjänstens barn- och vuxenenheter för att på ett bättre sätt kunna förebygga att problemen förs vidare till nästa generation.

Samarbetet bygger på forskning samt önskemål och behov som barn och vuxna uttryckt i sina kontakter med socialtjänsten.

– Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det går inte att ändra strukturer inom organisationen så snabbt men vi jobbar aktivt med det, säger Merike Hansson.

Här kan du läsa hela reportaget om Alex.

Ämnen i artikeln
Mer om: Barn som anhöriga
Andra läser just nu
Mer från: Personligt
Mer från Läget