Hur kriget i Ukraina kan komma att påverka svensk arbetsmarknad

Ukrainakriget påverkar världsekonomin negativt. Detta är något som även kan spilla över på arbetsmarknaden.

ARBETSFÖRMEDLINGEN. Foto: Johan Nilsson/TT

Kriget i Ukraina leder till stora konsekvenser för världsekonomin, vilket Läget tidigare har rapporterat om. Som en följd av detta kan även den svenska arbetsmarknaden komma att påverkas, och då vissa branscher mer än andra. Detta även om Sveriges direkta handel med de båda länderna generellt sett är begränsad, enligt Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Industriföretag har generellt sett en större exponering mot de ryska och ukrainska marknaderna, och situationen blir således mer kännbar för dessa företag.

Marcus Löwing
Marcus Löwing

Men enligt Marcus Löwing påverkas även industriföretag generellt, på grund av höjda energipriser.

Hittills ingen större påverkan på arbetsmarknaden

Än så länge har dock inga större effekter synts på svensk arbetsmarknad till följd av kriget. Enligt Marcus Löwing ligger antalet varsel på en lägre nivå nu än innan pandemin. I Konjunkturinstitutets mätning från i mars syns inte heller några negativa tecken när det kommer till anställningsplaner hos svenska industriföretag de kommande månaderna.

Dock kan, enligt Marcus Löwing, situationen förändras i det långa loppet. Detta i och med de utbudsstörningar som kan uppkomma till följd av västvärldens sanktioner riktade mot Ryssland.

– Osäkerheten är dock stor kring den fortsatta utvecklingen, vilket gör det svårt att med säkerhet sia om vad som kommer att ske framgent.

Läs mer här:

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Ekonomi
Mer från Läget