Så har kriget i Ukraina påverkat Sveriges ekonomi

Den ryska invasionen av Ukraina har pågått i över en månad och kriget har slagit hårt mot de europeiska ekonomierna. Trots att Sverige står sig starkt ekonomiskt har även vi blivit drabbade.

Kriget i Ukraina påverkar oss ekonomiskt FOTO: Jessica Gow/TT
Kriget i Ukraina påverkar oss ekonomiskt FOTO: Jessica Gow/TT

I början av februari steg den svenska inflation till rekordhöga 4,5% på årsbasis. Det är den högsta nivån sedan början på 90-talet. Att inflationen är så hög innebär att pengarna tappar värde med en snabbare takt än tidigare. För samma mängd pengar kan man alltså köpa mindre antal saker än vad som tidigare var möjligt. Det här är en konsekvens av kriget i Ukraina enligt Stefan Westerberg som är chefsekonom på Stockholms Handelskammare. Han kommenterar Sveriges ekonomiska situation för Läget.

– Tidigare förväntades en högre ekonomisk tillväxt men på grund av kriget i Ukraina tror man att utvecklingen blir något lägre.

På grund av bojkotten av rysk olja har el- och livsmedelspriset stigit. Det påverkar vår ekonomi menar Westerberg.

– Hushållens kostnader kommer att öka, de kommer behöva ta ut en större del av sin inkomst för att betala för energi- och livsmedel. Det kommer göra att deras konsumtion minskar vilket gör att ekonomin blir försämrad.

Svenska företag kan gynnas

På grund av det spända utrikespolitiska läget har efterfrågan på försvarsmateriel stigit.

– Vissa företag kommer påverkas negativt, andra positivt. SAAB är ett av de som kommer bli positivt påverkade.

Redan under 2021 hade SAAB beställningar för ett värde på 43,5 miljarder kronor, det var ökning med 3% från året innan. Företagets omsättning steg också med 11%.

– I näringslivet överlag finns inte den där skräcken för att ha och göra med företag som levererar försvarsmateriel kvar längre.

Sverige står sig starkt

Trots det instabila politiska läget är Westerberg inte orolig för den svenska ekonomin.

– Sverige har goda offentliga finanser, det betyder att “vi har mycket pengar i ladorna”. Vi har alltså goda möjligheter att stötta hushållen, vilket vi också har gjort.

En sådan stöttning kan vara att hushåll som till exempel har en hög elförbrukning får ett ekonomiskt bidrag för att underlätta den ekonomiska situationen. Enligt Stefan Westerberg finns utrymme för att göra fler åtgärder om det skulle behövas.

När det kommer till handeln med Ryssland är den inget som påverkar Sveriges ekonomi märkbart, menar Westerberg.

– Sverige har en ansenlig men liten handel med Ryssland. Att sluta exportera och importera med landet skulle inte påverka vår ekonomi särskilt mycket. Vi är dock drabbade indirekt eftersom vi är del av samma marknad.

När det gäller framtiden är Westerberg inte allt för orolig. Enligt prognoser kommer Sverige fortsätta ha en god ekonomisk utveckling.

– Det har att göra med att vi har en effektiv arbetsmarknad. Den går väldigt starkt och det finns egentligen ingenting som pekar på att kriget i Ukraina ska påverka den.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget