Högre tryck på Vetenskapsfestivalen i år

Vi lever i en tid där begrepp som flockimmunitet, antikroppar och epidemiologi har blivit vardagsspråk för gemene man. Vetenskapsfestivalen har dock alltid intresserat sig för att göra vetenskap och forskning mer tillgänglig för allmänheten. Årets tema är Level Up, och den första föreläsningen i programmet livesänds den 12 april.

Vetenskapsfestivalen 2015.
Vetenskapsfestivalen 2015.

Pandemins effekt

– Jag tror att vetenskap har fått en större del i mångas vardag under det senaste året. Det är flera som har kommit i kontakt med vetenskap på ett helt annat sätt än vad de gjort tidigare.

Det säger Lisa Grettve, biolog och kommunikatör för Vetenskapsfestivalen. Tidigare år har Vetenskapsfestivalen tagit plats i Göteborg, i stora arenor, museer och olika universitet. I år har de behövt tänka om, och har stöpt om festivalen till digital form. Istället för den interaktiva Experimentverkstaden har de satt upp ett digitalt live-laboratorium, där skolelever får ta del av livesända laborationer ledda av Leila Trulsen från Barnkanalen.

– Tack vare den digitala tillgängligheten har vi nått ut mycket bredare i landet. Det finns fler som har möjlighet att delta, helt enkelt, säger Lisa Grettve.

“Vår stora målgrupp är en nyfiken allmänhet”

Programpunkterna i Vetenskapsfestivalen går från E-sport till klimatvetenskap och astronomi. Publiken består av både förskolebarn och pensionärer, men även de som specifikt jobbar med vetenskap. Målet är att det ska finnas något för alla i programmet.

– Vår stora målgrupp är en nyfiken allmänhet. De som är nyfikna och intresserade av vetenskap och vill lära sig mer, säger Lisa Grettve.

Syftet med festivalen är att skapa positiva attityder mot vetenskap och forskning, men även att uppmuntra elever mot högre studier.

– Vi försöker att alltid presentera vetenskap på ett kreativt, roligt och tillgängligt sätt. Jag tror att det kan vara så att man kan få reda på något som man inte visste att man ville veta, säger Lisa Grettve.

Besökare är i alla åldrar.
Besökare är i alla åldrar.

Årets tema: Level Up.

Varje år har ett eget tema som tas fram av festivalens vetenskapliga råd, som ser till att det hålls en hög vetenskaplig kvalitet på programmen. Vid val av tema tittar de på vad som händer just nu och på ämnen som inte är för snäva utan kan inkludera många olika ämnesområden.

– Förra året hade vi temat “rörelse”. Våra teman är breda formuleringar, där det ska gå att få in allt från musik till fysik beroende på vad ens forskning handlar om, berättar Lisa Grettve.

Lisa Grettve, biolog och kommunikatör för Vetenskapsfestivalen.
Lisa Grettve, biolog och kommunikatör för Vetenskapsfestivalen.
“Vi vill befästa vetenskapens viktiga roll i samhället, det viktiga i att vara kritiskt tänkande, och förhålla sig till fakta på ett vetenskapligt sätt.”

Framgång och trötthet av digitalisering

Omställningen till digitala sändningar av festivalen har lett till ett stort ökat intresse, med cirka 34 000 elever och lärare från hela landet som har anmält sig till skolprogrammet. Det har gjort att skolor som inte har råd eller möjlighet att besöka festivalen i Göteborg nu kan delta via webben. Därför är det inte omöjligt att de fortsätter med någon typ av digital närvaro i framtida festivaler, men underskattar inte heller det fysiska mötet.

– Jag tror också det finns en viss trötthet i digitala evenemang, så det blir nog någon typ av hybrid framöver, skulle jag tro. Det finns något i det fysiska som är svårslaget, säger Lisa Grettve.

Ämnen i artikeln
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget