Därför ska du stänga av kranen när du borstar tänderna

Låt inte vattnet rinna under tandborstningen.
Låt inte vattnet rinna under tandborstningen.

Tillhör du kategorin “Jag-diskar-alltid-under-rinnande-vatten” eller “Jag-kissar-med-kranen-på” alternativt “DET-FINNS-OÄNDLIGT-MED-VATTEN-HÅLL-TYST”? Då kanske du ska passa på att läsa det här.

Snart är det sommar med rubriker om att det är vattenbrist på Gotland och bevattningsförbud i Sala. Vi blir medvetna om att vi ska snabba oss i duschen, inte låta kranen gå när vi borstar tänderna helst inte spola toaletten för många gånger.

Vatten fördelat i procent

Sanningen är att det finns massor med vatten i världen. Men 97.5 procent av vattnet är saltvatten och alltså inte så gott att dricka, eller mysigt att duscha i. 1.8 procent är sötvatten, men bundet av is, alltså glaciärer och inte så enkelt att dricka. Resterande 0.7 procent är färskt sötvatten, sådant vi skulle kunna tänka oss att dricka, om det är rent. I Sverige är 80 procent av dessa 0.7 procent grundvatten, resten är ytvatten, så som sjöar och vattendrag

Halva Sveriges befolkning livnär sig på grundvatten, halva på ytvatten. Grundvattnet kräver mindre rening och är dessutom livsviktigt för växter och djur.

Så när tar grundvattnet slut?

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet i Sverige som har koll på berg, jord och grundvatten. Här jobbar Bo Thunholm, han är grundvattengeolog och kan det mesta om grundvatten. Det första han vill påpeka är att grundvattnet inte kan ta slut, i praktiken, eftersom det ingår i ett kretslopp. Grundvatten blir ytvatten som så småningom blir moln som blir regn och tillslut grundvatten.

– Allt som oftast använder svenskarna mycket mindre grundvatten än vad som bildas och därför bör vi inte vara särskilt oroade, säger Thunblom.

Han är inte sen med att lägga till ett men.

– Lokalt kan grundvattnet tillfälligt ta slut och det kan vara väl så besvärligt.

Anledningen till tillfälliga slut är att grundvattennivåerna generellt är som högst på våren och på hösten. För att de ska fyllas på under sommaren krävs mycket mer nederbörd, då vattnet i högre grad upptas av rötter och dunstar av värmen.

– Ibland händer det att vi pumpar upp mer vatten än vad som finns tillgängligt just i stunden. Att göra det är naturligtvis mycket olämpligt, säger Thunblom.

När vattennivåerna är låga

För att hålla så bra koll som möjligt på vattennivåerna finns det regionala vattenförsörjningsplaner, vattenmagasin och andra tekniska lösningar som bland annat gör att grundvattnet inte sipprar ut och blandar sig med saltvatten. Ibland räcker det inte till. Även om Thunblom anser att risken för att grundvattnet skulle försvinna för gott är osannolik påpekar han att det aldrig skadar att spara på vattnet. Det kan minska risken för en tillfällig brist.

Därför ska du alltså börja, eller fortsätta, med att stänga av kranen när du borstar tänderna.

Webbfråga Sparar du på vattnet?

Visa resultat
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget