Allt fler tjejer vaccinerar sig mot HPV - men killarna då?

Tidigare år har 75-80 procent av tjejer i 12-årsåldern vaccinerat sig mot HPV och förra året låg den andelen på 84 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Snart hoppas de på att kunna erbjuda killar vaccinet som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet.

HPV-vaccinering
HPV-vaccinering

Att allt fler tjejer numera vaccinerar sig mot HPV innebär en minskad risk för att drabbas av allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer i framtiden, säger epidemiolog Tiia Lepp på Folkhälsomyndigheten. Anledningen till denna ökade procentandel av tjejer som vaccinerar sig tror de kan bero på att flera numera vaccinerar sig då vaccinationer erbjuds till tjejer i årskurs 5 och 6. Men för killar erbjuds i dagsläget inte detta vaccin som en del av deras allmänna vaccinprogram. Om killar vill vaccinera sig måste de betala.

I september 2017 lade Folkhälsomyndigheten fram ett förslag till regeringen om förhoppningen att kunna erbjuda vaccinationer mot HPV, humant papillomvirus, även för killar istället för enbart tjejer då de ansåg att vaccinationen mot viruset uppfyller smittskyddslagens kriterier.

Anledningen till varför HPV vaccinationer endast omfattar tjejer i dag i det allmänna vaccinationsprogrammet är på grund av att när programmet infördes fanns inte samma kunskap som i dag om hur vaccinet kunde påverka smittspridningen av HPV och skydda mot former av HPV-relaterad cancer som oftast drabbar just män, skriver Folkhälsomyndigheten. Förhoppningen från deras sida är att kunna erbjuda vaccinet för både tjejer och killar i framtiden.

Kondylom

Den vanligaste typen av HPV är den som framkallar vårtor runt könsorganet för tjejer och killar som ett resultat av könssjukdomen kondylom. Enligt Vårdguiden förekommer inte alltid ytliga symtom och det kan ta upp till ett år innan symtom visar sig. Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna bland unga och drabbar både tjejer och killar. I dag är vaccinet mot detta virus enbart tillgängligt för tjejer upp till 18 år och ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor i åldrarna mellan 19-26. Övriga måste betala.

Förhindrar cancer och kondylom

Tre fjärdedelar av cancer som orsakas av HPV beräknas, enligt Folkhälsomyndigheten, att kunna förebyggas med vaccinationsprogrammet som existerar i dag för tjejer. Om killar skulle ingå i detta program, skulle 120 cancerfall per år kunna förhindras. Vaccinet som erbjuds ger skydd mot olika HPV-virus, bland annat det som orsakar livmoderhalscancer och könsvårtor.

I Folkhälsomyndighetens förslag till regeringen skriver de att trots att tjejer redan i ung ålder vaccineras mot detta virus så skyddas killar indirekt därav mot spridning av viruset också. Detta innebär att i dagsläget, ligger ansvaret på tjejer att vaccinera sig för att minska spridningen av kondylom då killar kan bära på viruset utan att de är medvetna om att de har kondylom och kommer förmodligen inte att testa sig då de måste betala för vaccinet.

Varje år drabbas över 300 män och över 700 kvinnor i Sverige av HPV-relaterad cancer, enligt Folkhälsomyndigheten.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Vetenskap
Mer från Läget