Reportrar utan gränsers pressfrihetspris går till belarusiskt journalistförbund

På pressfrihetens dag delade Reportrar utan gränser ut sitt årliga pressfrihetspris. Detta gick i år till ett belurisiskt journalistförbund. Läget var på plats för att ta del av ceremonin, och paneldebatten som följde.

Aleh Ahejeu, representant för BAJ, tar emot Reportrar utan gränsers pressfrihetspris från Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.
Aleh Ahejeu, representant för BAJ, tar emot Reportrar utan gränsers pressfrihetspris från Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige.

I samband med att Reportrar utan gränser Sverige på pressfrihetens dag släppte sitt årliga pressfrihetsindex så delade de även ut sitt pressfrihetspris. Det var det nittonde i ordningen, och gick i år till Belarus Association of Journalists, BAJ. På plats för att motta priset var BAJ:s representant Aleh Ahejeu.

Reportrar utan gränsers motivering till att utse just BAJ till vinnare är dess engagemang för pressfrihet i Belarus. Trots censur och trakasserier från Alexander Lukasjenkos repressiva regim så fortsätter organisationen att kämpa för rätten att bedriva oberoende journalistik i landet.

Priset delades ut på Kulturhuset i Stockholm.
Priset delades ut på Kulturhuset i Stockholm.

I tacktalet säger Aleh Ahejeu att det är en stor ära för honom att ta emot pressfrihetspriset för BAJ:s räkning. Han nämner att Sverige var det land som först instiftade juridiskt bindande pressfrihet, i och med tryckfrihetsförordningens ikraftträdande år 1766. Detta, säger Aleh Ahejeu i sitt tal, är en stor inspirationskälla för journalister i Belarus, och något som han hoppas Belarus tar efter.

Alex Ahejeu nämner även att situationen för Belarusiska journalister har försämrats än mer på grund av kriget i Ukraina. Exiljournalister som på grund av Lukasjenkos repression flydde till bland annat Ukraina. Ännu ett land som de alltså nu har fått lämna.

Paneldebatt följde ceremonin

Utöver prisutdelningen så höll även reportrar utan gränser i en paneldebatt. I denna deltog, förutom Alex Ahejeu, även Siri Hill, frilansjournalist och styrelseledamot på Reportrar utan gränser, och Martin Uggla, ordförande i Östgruppen. De diskuterade bland annat hur Sverige och svenskar kan stötta exiljournalister.

Från vänster: Aleh Ahejeu, Siri Hill och Martin Uggla. Moderator Erik Halkjaer längst till höger.
Från vänster: Aleh Ahejeu, Siri Hill och Martin Uggla. Moderator Erik Halkjaer längst till höger.

Martin Uggla framförde bland annat att ekonomiska bidrag är ett sätt att hjälpa. Siri Hill poängterade vikten av att exiljournalister snabbt ska kunna erhålla uppehållstillstånd. Detta för att de annars kan få det svårt att fokusera på sitt arbete, på grund av den oro som avsaknad av uppehållstillstånd kan orsaka. Något som hon har fått erfara i intervjuer med exiljournalister från Belarus, inom ramen för en rapport som Reportrar utan gränser står bakom.

Läs mer om pressfrihetens dag här:

Ämnen i artikeln
Mer om: Pressfrihetens dag
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget