Polen – landet där abort är ett brott

Abortlagstiftning är ett omstritt ämne runt om i världens länder. Just nu debatteras det intensivt i USA och i Polen har det länge varit högaktuellt. Läget har tagit reda på vad som sker i ett land när abort är nästintill olagligt.

En grupp av kvinnorättsaktivister i Warszawa 2022. De håller upp en skylt där det står: Abort utan gränser.
En grupp av kvinnorättsaktivister i Warszawa 2022. De håller upp en skylt där det står: Abort utan gränser.

Läget har tidigare rapporterat om det läckta utkastet från Högsta domstolen i USA där det står att delstaterna själva ska bestämma över aborträtten. Flera republikanska styrda delstater har den senaste tiden infört striktare lagar. Delstaten Mississippi vill nu i princip förbjuda abort efter den 15:onde veckan och om det förslaget skulle gå igenom innebär det att den så kallade Roe mot Wade-domen från 1973 som varit vägledande för Amerikas abortlagstiftning skulle hävas. Den 11 maj i år röstade senaten om demokraternas förslag att skriva in rätten till abort i amerikansk federal lag, vilket innebär att beslut om abortlagar skulle ske på nationell nivå och inte på delstatsnivå. Förslaget blev nedröstat.

Den nuvarande svenska abortlagen kom 1975 och den ger alla rätt till fri abort fram till den 18:onde graviditetsveckan. Oavsett anledning så får alla göra abort och det är alltid den som är gravid som bestämmer. Om man vill göra abort efter vecka 18 får man ansöka om det hos Socialstyrelsens rättsliga råd. För att få det beviljat rör det sig oftast om upptäckta fosterskador eller att den som är gravid är mycket ung, har svåra livsförhållanden eller missbruk.

Polen har Europas striktaste lagar

Likt USA så finns det många länder i världen som begränsar möjligheten till abort. Polen är ett land där det näst intill är olagligt att göra abort och de har en av Europas striktaste lagar. Abort är bara tillåtet om kvinnans liv eller hälsa är i fara eller vid våldtäkt och incest, annars är det ett brott. Innan oktober 2020 var det även lagligt att göra abort ifall fostret var skadat.

Läget har pratat med Martin Candell som är jurist och sakkunnig inom sexualpolitik på RFSU. Han berättar vad konsekvenserna blir när ett land gör abort olagligt.

– Vi på RFSU tycker det är viktigt med fri abort, för vi tycker att det är kvinnans val att bestämma över sitt eget liv och sin kropp. Konsekvensen när man förbjuder abort är inte nämnvärt att aborterna minskar utan framför allt att de blir osäkrare och farligare.

De som har råd kan göra aborter oavsett vilket land i världen de kommer ifrån.

Det har det senaste halvåret rapporterats om två kvinnor i Polen som dött när de nekats till abort. Enligt Polens lagstiftning är det den som hjälper till vid aborten som blir straffad och inte kvinnan. Straffet är i de flesta fall upp till 3 års fängelse. Det har genom åren lagts fram förslag att straffa kvinnan, senast ett i slutet på förra året, men som inte gått igenom.

Martin Candell berättar vidare hur kvinnor i Polen går till väga om de behöver utföra en abort.

– Det är väldigt många kvinnor som reser till andra länder för att göra abort. Det finns även möjlighet att beställa hem abortmedicin illegalt per post. En del aborter görs i hemlighet av medicinsk personal. Eftersom de flesta aborter är illegala så finns det ingen exakt statistik på hur många aborter som görs, men uppskattningen att det sker hundratusentals illegala aborter varje år i Polen.

Enligt Martin Candell drabbas de med minst resurser hårdast av en mer restriktiv abortlagstiftning.

–De som har råd kan göra aborter oavsett vilket land i världen de kommer ifrån.

I Polen finns det flera organisationer som jobbar med att kvinnor ska kunna göra abort, bland annat en systerorganisation till RFSU som heter Federa, även Women help women och Abort dream team. De hjälper bland annat till med information, medicin, stöd och finansiering. Amnesty international har rapporterat om att en av grundarna till Abort dream team, Justyna Wydrzyńska, kan dömas till tre års fängelse för att hon hjälpt kvinnor att utföra aborter. Nästa förhandlingsdatum är satt den 14 juli, så det är ännu inte klart vad utfallet kommer bli.

Abortfrågan väcker känslor

Många polacker är emot abortlagstiftningen i landet och stora demonstrationer har ägt rum genom åren. På samma sätt som det finns ett motstånd finns det också ett stöd gentemot de polska abortlagarna. Läget har pratat med Dominika Kubiak som är 22 år och kommer från byn Dziedzice i centrala Polen. Hon anser att abort borde vara förbjuden och står bakom den lagstiftning som Polen har.

– Enligt min mening ska alla bära konsekvenserna av sina handlingar.

Dominika Kubiak som själv är katolik förklarar varför hon anser att abort är fel.

– Polen är ett katolskt land, och polacker är väldigt religiösa människor. Abort är inget annat än ett mord på ett ofött barn. När vi bestämmer oss för att ha samlag bör vi vara medvetna om de konsekvenser som kan följa och skydda oss mot oönskad graviditet.

Att abort är nästintill olagligt i Polen har inte alltid varit fallet. I 1960-talets Polen var abort laglig, flera år innan att Sveriges nuvarande abortlag trädde i kraft. Martin Candell från RFSU berättar:

– Längre tillbaka har Polen haft en historia av att vara ganska tidiga med att öppna upp för legala aborter. Svenska kvinnor reste då till Polen för att göra abort.

Demonstration på internationella kvinnodagen i Stockholm 1974. Plakat med krav på fri abort.
Demonstration på internationella kvinnodagen i Stockholm 1974. Plakat med krav på fri abort.
Ämnen i artikeln
Mer om: Aborträtten
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget