Abort i Sverige - påverkas vi av USA?

I Sverige har vi haft rätt till abort sedan mitten av 70-talet. Men hur stark är aborträtten och påverkas vi av vad som hänt i USA? Läget reder ut frågorna.

Hur stark är aborträtten i Sverige? Foto: Adam Ihse/ EXPONERA
Hur stark är aborträtten i Sverige? Foto: Adam Ihse/ EXPONERA

Sedan mitten på 70-talet har varje kvinna haft rätt till abort fram till och med vecka 18 i graviditeten. Trots att USA nu uppges ta bort rätten till abort menar Katarina Bergehed, sakkunnig i kvinnors rättigheter, samt sexuella och reproduktiva rättigheter, på Amnesty Sverige att det inte finns någon större sannolikhet att Sverige går i samma riktning. Till Läget ger hon sin syn på hur stark aborträtten i Sverige är.

– Vi har en stor enighet bland politikerna inom abortfrågan. Det finns ett oerhört starkt stöd i både befolkningen men också bland politikerna. Sen har vissa partier varit lite avvikande.

Hon fortsätter:

– Sverigedemokraterna var under en period ute och pratade om att man skulle ha samma abortlagar som andra länder i Europa. Men även ute i Europa har de flesta länderna tillgång till abort, även om det skiljer sig lite mellan antalet veckor som man tillåter aborten.

Nu har däremot Sverigedemokraterna backat från det förslaget och vill inte längre att Sverige ska ha samma abortlagar som de andra länderna i Europa.

– Det tror jag delvis handlar om det massiva motståndet och kritiken som deras utspel ändå väckte. Både från de andra politiska partierna men också från medborgarna, säger Katharina Bergehed.

Hon tar också upp Kristdemokraterna som ytterligare ett parti som ändrat sin uppfattning kring abort, från en konservativ hållning till en mer liberal syn.

Katarina Bergehed på Amnesty Sverige FOTO: Jessica Gow / SCANPIX
Katarina Bergehed på Amnesty Sverige FOTO: Jessica Gow / SCANPIX

Kan påverka internationellt

Även om Sverige inte påverkas av USA:s beslut kan andra länder komma att bli influerade. USA spelar en internationellt viktig roll i frågan genom sitt bistånd. Till exempel så valde Donald Trump genom den så kallade “Gag Rule” att ta bort biståndet till alla organisationer som förespråkade eller utförde aborter.

– Eftersom USA är en så stor biståndsgivare påverkar det här världen på ett väldigt negativt sätt, säger Katarina Bergehed

När Joe Biden sen valdes till president beslutade han att återinföra biståndsmedel till dessa organisationer. Men för människor i länder där till exempel staten är skör eller sjukvårdssytemet är dålig blir biståndet från länder som USA viktigt.

Vind i seglen för konservativa politiker

Enligt Katarina Bergehed kan det faktum att en så stor nation som USA väljer att ta bort abortlagarna ge vind i seglen för de konservativa politikerna runt om i världen. Men hon försäkrar ändå att aborträtten i Sverige står sig stark.

– Att det här beslutet ska ha någon inverkan på svensk abortlagstiftning, det ser jag som obefintlig.

Ämnen i artikeln
Mer om: Aborträtten
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget