Partipolitik en generationsfråga?

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ungdomars växande samhällsengagemang representeras inte i de politiska partierna

Undersökningar visar att ungdomar idag anser att de i allt större utsträckning har möjlighet att påverka samhället. Ändå sjunker medlemstalen ungdomsförbunden och statistik visar att en växande grupp gymnasieungdomar inte känner att de passar in på den partipolitiska kartan.

En del forskare menar att denna utveckling utgör ett hot mot demokratin. Andra forskare menar att ungdomars minskande deltagande i traditionella former kompenseras av engagemang i andra former som representerar deras normer och identiteter.

Erik Amnå, professor i statskunskap och forskare i ungdomars politiska utveckling, menar att ungdomar idag är duktiga på att bygga nätverk, protestera och kampanja på andra plattformar än i partipolitiska forum.

- Jag är positiv till hur högt samhällsengagemanget är men nu gäller det för partierna att ta tillvara på det.

Om ett avståndstagande från den traditionella politiken är en generationsfråga eller inte kommer att avgöras av partiernas förmåga att fånga upp ungdomar, menar Erik.

Den partipolitiska framtiden ligger inte enbart i ungdomens händer utan bygger på att partierna kommer på nya sätt att kommunicera med ungdomar, menar Erik Amnå.
Den partipolitiska framtiden ligger inte enbart i ungdomens händer utan bygger på att partierna kommer på nya sätt att kommunicera med ungdomar, menar Erik Amnå.

En framtid där den politiska kartan ritas om är inte nödvändigtvis något dåligt menar Erik, men risken är att nya grupperingar skapas som kan vara skadliga för demokratin.

- Utmaningen i Sverige ligger i att bygga förutsättningar för ungdomar att delta. Det krävs möjligheter för alla att bli inkluderande i samhällsgemenskapen. Partierna behöver nå ungdomar och visa att deras engagemang är viktigt.

Andra läser just nu
Mer från: TYCK
Mer från Läget