Läget förklarar: därför är det krig i Ukraina

En soldat från det ukrainska försvaret.
En soldat från det ukrainska försvaret.

Det kan vara svårt att förstå hur ett storskaligt krig kan ske i ett europeiskt land år 2022. Det kanske vi inte kan. Men, Läget har kartlagt vad det var som ledde fram till den ryska invasionen av Ukraina och varför det hände just då.

Målet är ett nytt Sovjet

För att förstå varför Ryssland krigar mot Ukraina nu, går vi tillbaka 33 år i tiden till 1989 när Berlinmuren föll. I samband med murens fall, blev några av Sovjetunionens 15 stater demokratier. Flertalet av dem ville därefter gå med i EU och Nato, vilket ansågs hota Sovjet.

Två år senare upplöstes Sovjetunionen och sovjetrepublikerna blev officiellt självständiga länder. Först verkade Ryssland ta en väg in i demokratin, men den ekonomiska krisen som skapades ledde till en desperation efter en stark ledare. Det var där Vladimir Putin kom in i bilden, och när han tillträde som president år 2000, fick han i princip den enskilt beslutande makten över landet. Detta har Putin utnyttjat sedan början av sitt presidentskap för att nå sitt mål om ett återuppbyggt Sovjet, förklarar BBC News.

Lågintensiva strider sedan 2014

År 2014 tog Ryssland över Krimhalvön med våld, och senare även delar av sydöstra Ukraina, för att “rädda” den stora andel rysktalande som bor där. För att hindra att invasionen spred sig i landet, ingick Ukraina i ett fredsavtal med Ryssland som innebar att landsgränsen flyttades in mot Ukrainskt territorium. Men båda länderna anklagade varandra för att ha brutit mot avtalet. Det ledde till konflikter och lågintensiva strider vid gränsen, som sägs ha skördat över 14000 liv, varav de flesta uppges ha varit civila. Utsattheten gjorde att Ukraina blev mer angelägna om att gå med i EU och Nato, vilket Putin avskyr, då han tycker det känns hotfullt att ha dessa allianser nära Ryssland, skriver New York Times.

Rysslands desinformationsmaskin

Propaganda och spridning av falsk information har spelat stor roll inför Rysslands invasion av Ukraina. Ett statligt styrt medielandskap och censur av motsättningar har manipulerat och tystat en stor del av det ryska folket som kan riskera hårda straff om de går emot staten.

Trots att det är anklagelser mot den ukrainska regeringen som saknar verklighetsförankring, förkläs de i påståendet att det är fakta. Men att uttalandena som att den ukrainska regeringen är nazister som utför folkmord på ryssar, är enbart ett sätt för Putin att legitimera krig, berättar historikern Per Anders Rudling, för Expo.

Putins obeviljade önskelista startade kriget

Den 17 december 2021 skickade Ryssland en utrikespolitisk önskelista till USA där det bland annat framgår att de vill hindra Ukraina, Sverige och Finland från att gå med i Nato. Men önskan avslogs med hänvisning till varje lands rätt att få göra som de vill. Detta tyckte Ryssland inte om och den 24e februari 2022 gick ryska armén in i Ukraina, rapporterar BBC News.

Kriget var igång.

Ämnen i artikeln
Mer om: Kriget i Ukraina
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget