Konst som flytande begrepp

Filosofen Platon ansåg att konst är någonting ouppnåeligt. Människans försök att skildra skönhet i skulpturer och poesi är endast kopior av det Eviga Sköna, den äkta konsten som logiskt sett inte finns i en konstant förändrande värld.

Aulan i Kungliga Operan.
Aulan i Kungliga Operan.

Andra anser konst som slumpvis och oplanerat. Postmodernism är vår tids version av denna tanke där förmedlingen av känslor är en form av konstnärligt uttryck.

Den brittiska konstnären Tracy Emmins döpte sin smutsiga säng, omringad av skräp, till konst. För henne var det ett ögonblick i depressionens värld, någonting hon ville visa för andra.

Vad är konst?

– Det handlar om att på något sätt uttrycka sig, sina känslor och sina tankar. Man ska förmedla någonting till andra människor vare sig de förstår eller inte. Alla typer av uttryck kan vara konst tycker jag, säger Wendela Pripp.

Hon är i 20-årsåldern och är egentligen make-up artist men arbetar också på Fotografiska museet i Stockholm. För henne är det svårt att begränsa var konst börjar och var det slutar.

Raul Rohatki besöker Fotografiska och är en turist från New York City, USA:

– Det finns böcker som är skrivna för att ge vägledning, exempelvis i religiösa skrifter. Någon som utövar religionen kan beskriva boken som konstnärlig men för skribenten handlade det huvudsakligen om att instruera.

För Rohatki är kanske alla former av kommunikation ett konstnärligt uttryck.

Fotografiska Museet, entrén.
Fotografiska Museet, entrén.
Kungliga Operan, Stockholm.
Kungliga Operan, Stockholm.

Går det att definiera konst? Finns det några begränsningar?

Jon Nilsson är operasångare på Kungliga Operan i Stockholm. Tidigare i sin karriär var han violinist och sjöng i kör parallellt. År 2003 bytte han inriktning och utbildade sig till sångare.

För honom är konst inte begränsat till endast visuella uttryck utan inkluderar även andra kreativa yttringar såsom musik:

– Konst riktar sig från någon till en annan i hopp om att få ett gensvar. En föreställning är gjord för någon och bygger på att det kommer en publik. Musik är en typ av konst, om konst är ett uttryckssätt.

Som operasångare läggs mycket fokus på musikens kvalitet. Det är samtidigt viktigt att ha en akustik som gör rösten hörd.

Jon Nilsson, operasångare på Kungliga Operan.
Jon Nilsson, operasångare på Kungliga Operan.

Nilsson menar också att den personliga smaken styrs av det man är van vid att se eller höra:

– Ett Chateaux Gateau vin från 1945 anses vara ett fantastiskt gott vin och kostar cirka 50 000 kronor för en flaska. Men om man är van att dricka vin värd 260 kronor i en bag-och-box kommer man inte uppskatta Chateaux på samma sätt. Musik är också en vanesak vilket avgör vad man gillar. Hör man bara populärmusik gillar man bara det.

Moderna Museet, Stockholm.
Moderna Museet, Stockholm.

Finns det bra och dåligt konst?

– För mig är bra konst när jag inte riktigt förstår. Det är ändå någonting som jag dras till. Där uppstår det en dialog mellan ett konstverk och personen som betraktar det.

John Peter Nilsson är curator på Moderna Museet. Hans jobbtitel är väldigt diffus, som han själv erkänner, men har främst att göra med vilka utställningar som ska finnas på museet.

– Det är som med Mona Lisa. Det är ingen som begriper hennes leende. Varför ler hon? Ler hon ens? Det finns så många avhandlingar om detta, säger han och skrattar lite.

John Peter Nilsson på Moderna Museet.
John Peter Nilsson på Moderna Museet.

Är konst subjektivt eller objektivt?

Nilsson beskriver hur den subjektiva uppfattningen såsom det objektiva ger konsten liv. Med andra ord ger gestaltningen i ett verk riktning:

– Vi skapar ett konstverk genom att vi går in i våra roller och sjunger musiken och texten. Sedan uppstår det samspel med publiken i stunden även om det är exakt lagt, inövat och återupprepat.

– En musiker skrev ett stycke där han spelade in tystnad. Han lekte med tystnadsbegreppet. Det är fullt med pauser i musik för att skapa stämning. I förhållandet till vad som händer före och efter skapar det någon laddning i sig.

Statyer utanför Moderna Museet.
Statyer utanför Moderna Museet.

J. P. Nilsson beskriver kreativitet som ett resultat av att leka med idéer. Han ger ett exempel där den amerikanska idékonstnären Joseph Kosuth utmanade konstens identitet:

– Han tog ett fotografi av en stol, den riktiga stolen och en skriven beskrivning av stolen och satte upp dem på väggen bredvid varandra. Frågeställningen var “Vilken av dem är mest verklig?”

På samma sätt skiljer sig uppfattningen av konstens roll mycket mellan individer. Han menar att man ska vara ödmjuk mot konstnärens intention samtidigt som man accepterar de olika tolkningar:

– När en regissör sätter upp Hamlet för tusende gången vill personen lägga in sin egen, någon annans eller samtidens bild på hur man ser på Hamlet idag. Det är där det blir en dialog med historien, tycker J. P. Nilsson.

Kungliga Operan. Tavlan är inspirerad av ett riktigt kyrkfönster.
Kungliga Operan. Tavlan är inspirerad av ett riktigt kyrkfönster.

Konsten finns hos människorna

– Beethoven skrev sina sista verk trots att han var döv men det byggde på en föreställning om hur musik lät. Man kan känna en rytm i kroppen även om man är döv, förklarar Nilsson och klappar lite med händerna.

Var konsten Beethoven eller Beethoven konsten? J. P. Nilsson har en annorlunda uppfattning:

– Föreställ poeten som sitter hemma och skriver och lägger sitt verk i skrivbordslådan. Är det riktig poesi? Det är mötet med en annan där någonting blir till.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nöje
Mer från Läget