Vinden har vänt - flygresandet dyker

Antalet passagerare som flyger från Arlanda har minskat med 200 000 jämfört med förra året, enligt Jean-Marie Skoglund.
Antalet passagerare som flyger från Arlanda har minskat med 200 000 jämfört med förra året, enligt Jean-Marie Skoglund.

Flygresandet minskar i Sverige. Under årets tre första månader flög 378 000 färre passagerare från svenska flygplatser jämfört med samma period 2018.

I nästan tio år har flygresandet ökat stadigt. Drygt 31 miljoner passagerare flög 2009, förra året var det mer än 39 miljoner. Första kvartalet 2019 har antalet resenärer minskat med 4,5 procent jämfört med samma period förra året, visar siffror från Transportstyrelsen.

Trendbrott

Siffrorna är inte helt säkra, men utvecklingen ligger ändå i linje med 2018 då ökningen i flygandet var betydligt lägre än föregående år. Tidigare år har flygandet ökat med fem till nio procent per år, men förra året var ökningen bara strax över två procent.

– Det är ändå så att vi har en minskning. Och jämför vi med de nordiska flygplatserna är det Arlanda som har den lägsta tillväxten, säger Jean-Marie Skoglund, sakkunnig på Transportstyrelsen.

Fler faktorer spelar in

Enligt Jean-Marie Skoglund finns det ingen entydig förklaring till varför flygresandet minskar nu.

Han menar att en rad olika faktorer kan påverka siffrorna. Det kan till exempel bero på sämre ekonomisk utveckling eller flygskatten.

– Sedan har vi också en miljömedvetenhet som gör att folk kanske värderar sina resor annorlunda än för tio år sedan. Man kanske väljer andra färdmedel, säger han.

Ämnen i artikeln
Mer om: Svenskarnas flygande
Mer från: Nyheter
Mer från Läget