Såhär kan skolorna utbilda sig om skoldåd

Knivdådet på en skola i Vällingby tidigare i veckan har varit den femte skolattacken i Sverige sedan januari 2021. Nu arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med ett nationellt utbildningspaket om agerande vid skolattacker.

Tidigare i veckan inträffade ett knivdåd på Grimstaskolan i västra Stockholm.
Tidigare i veckan inträffade ett knivdåd på Grimstaskolan i västra Stockholm.

Den 21 mars 2022 dödades två lärare på Malmö Latinskola av en 18-årig elev på gymnasieskolan. Tidigare samma dag hade MSB, tillsammans med bland annat Skolverket och polisen, ett uppstartsmöte angående hur man bör agera under pågående dödligt våld. Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig på MSB, menar att det har funnits ett behov.

– Vi jobbar mot terroristiska hot, inom områden och på platser där många människor rör sig. Nu var det skolornas tur, berättar han.

Paketet ska innehålla stöd och råd till skolpersonal angående arbete med dessa frågor. Det ska både vara material som skolorna själva ska använda sig av samt utbildningar man kan göra. Det ska även finnas en digital plattform där vem som helst kan få information, såsom föräldrar och framtida lärare. Jonas Eriksson berättar att det till exempel kan handla om filmer och videoklipp med vägledning.

– Vi har tagit fram enkelt och konkret utbildningsmaterial.

Privata företag har varit ett alternativ

Innan detta arbetet fanns inga riktiga enhetliga riktlinjer för hur skolor ska agera under skolattacker. Alternativet har varit att skolor köpt in PDV-utbildningar – utbildningar i pågående dödligt våld, av privata företag.

– Jag förstår varför man gör det om man inte arbetat med denna typen av frågor, säger Eriksson.

Tanken med vägledningen är att alla skolor, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska kunna ta del av den förberedande utbildningen. Det utbildningspaket som MSB tar fram ska räcka för att skolor ska känna sig förberedda på denna typ av händelser. Dessutom kan materialet vara till grund för de privata företagen.

– Vi tror att det materialet vi kommer ta fram kan även stötta företag som genomför sådana här utbildningar, menar Eriksson.

MSB tar nu fram en nationell vägledning för hur skolor ska agera vid skoldåd.
MSB tar nu fram en nationell vägledning för hur skolor ska agera vid skoldåd.

”Fly, söka skydd, larma”

Vägledningen utgår från råden “fly, söka skydd, larma”. Eriksson understryker att det inte handlar om några riktlinjer eller regleringar, utan råd utifrån de tre punkterna. Mycket av fokuset ligger på att det ska finnas säkra rum där man kan låsa om sig och bra tillgängliga utrymningsvägar.

– Tyngdpunkten ligger på utrymning och utrymningsvägar, säger Eriksson.

Ämnen i artikeln
Mer om: Knivdådet i Vällingby
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget