Läget på torsdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om coronavirusets fortsatta spridning i Sverige.

– Vi är uppe i en helt ny nivå med fall, säger Anders Tegnell.

Pressträff på folkhälsomyndigheten 2/4
Pressträff på folkhälsomyndigheten 2/4

Under torsdagens pressträff konstaterade statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, att vi nu är uppe i en helt ny nivå med antalet coronafall. Troligtvis kommer antalet nya fall att vara enligt denna nivån ett tag framöver.

Av den anledningen underströk Tegnell återigen hur viktigt det är att alla tar sitt ansvar och stannar hemma vid sjukdomssymptom.

Tegnell betonade vikten av att fortsätta skydda de äldre. Antalet smittade över 70 år ökar återigen och de utgör nästan hälften av fall som läggs in i sjukvården, det vill säga 200 fall. Smittan på äldreboende ökar även. Därför kommer en ny skräddarsydd utbildning att presenteras för både personal och boende inom äldreomsorgen och LSS-boenden.

“Väldigt viktigt att ungdomar fortfarande kan utöva sin idrott”
Barn och ungdomar uppmanas att fortsätta idrotta men att göra det på ett säkert sätt. Det gör man genom att ha aktiviteter utomhus, undvika närkontakt och att begränsa antalet deltagare.

Folkhälsomyndigheten har haft samtal med Riksidrottsförbundet där de är inne på att större tävlingar och serier kan komma att skjutas upp. Tegnell menar dock att mindre lokala tävlingar och matcher däremot fortfarande kan arrangeras då det inte innebär resor inom Sverige.

Fältsjukhus öppnar inom kort
Älvsjömässan som snart borde vara i bruk kommer bidra med otroligt många fler vård- och intensivvårdsplatser. När detta blir aktuellt kommer region Stockholm att meddela om öppningen, enligt Tegnell borde den vara i bruk inom en dag eller två.

Länsstyrelsen har gjort behovsanalyser av skyddsutrustning och annat material i Sveriges alla 21 regioner som är dagsaktuell och ska granskas av socialstyrelsen för att försäkra att all vårdpersonal har det skyddsmaterial de behöver.

– Det finns fortfarande ytterligare kapacitet att bedriva intensivvård i samtliga regioner, även om behovet att expandera börjar bli kritiskt, säger Taha Alexandersson.

Det som behöver göras snabbt är att bygga om för att skapa fler vårdplatser, snabba upp processer, säkerställa att tillräckligt personal finns på plats, att utrustning och respiratorer finns och används på rätt sätt. En tredjedel av landets disponibla, alltså användbara, intensivvårdsplatser är fortfarande lediga. Detta inkluderar inte till exempel fältsjukhus som bland annat Älvsjömässan.

Här kan du kolla liveuppdateringen från pressträffen.

Ämnen i artikeln
Mer om: Pressträff 2/4
Andra läser just nu
Mer från: Corona
Mer från Läget