Kontanthanteringen i Sverige försvinner mer och mer

I Sverige har användningen av kontanter minskat rejält. Läget har undersökt hur mycket det har minskat senaste årtiondet och vad det kan bero på, samt granskat hur utvecklingen sett ut för det svenska företaget Loomis AB som arbetar med kontanthantering.

Svenska kontanter.
Svenska kontanter.

Kontanterna blir färre i det svenska samhället. Enligt en undersökning om svenskars betalningsvanor från Riksbanken uppgav 39 procent år 2010 att de betalade med kontanter vid senaste köpet. Vid samma undersökning år 2020 var siffran 9 procent.

I Riksbankens undersökning ”vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?” blev resultatet år 2012 att 93 procent använt kontanter och 94 procent bankkort. År 2020 var resultatet bankkort 92 procent, Swish 75 procent och kontanter 50 procent. Vad beror den stora förändringen på?

Läget kontaktade Susanne Meyer, pressekreterare på Riksbanken, som menar att betalkort och Swish dominerar.

– I Sverige är vi teknikvänliga och öppna för nya digitala lösningar och därför ligger vi långt framme i utvecklingen. Vi och Norge är två av de länder i världen som använder kontanter minst.

Betalningsappen Swish.
Betalningsappen Swish.

Meyer säger att Riksbanken har ett projekt ifall de ska införa en så kallad e-krona.

– Kontanter är ett statligt betalmedel, men om folk inte vill använda dem längre behöver vi också förnya oss. E-kronan skulle i så fall bli ett digitalt betalmedel som är garanterat av staten, och ett komplement till kontanter. Idag ligger de digitala pengarna hos privata företag och är därmed privata pengar.

Företaget Loomis AB arbetar med kontanthantering. Tjänsterna de erbjuder är bland andra serviceboxar där kunden själv kan lämna pengar och få in på kontot samt SafePoint, som är värdeskåp där kunden lämnar in pengar. Loomis erbjuder även värdetransporter.

Stefan Johansson, marknads- och försäljningschef på Loomis Sverige AB, berättar att de lanserat Loomis Pay, en betalningsplattform där de erbjuder kunden att göra digitala betalningar.

– I och med Loomis Pay tar vi emot kort och Swish som betalmedel, för att kunna erbjuda våra kunder en bättre helhetslösning och se till att vi hänger med i den digitala utvecklingen.

Vid en jämförelse av Loomis årsredovisningar från 2011 fram till 2019 visar resultaten att företaget går med större vinst för varje år. Resultatet år 2015 var till exempel 1 069 MSEK, och år 2019 1 646 MSEK. Det ska dock tilläggas att Loomis AB bedriver sin verksamhet i cirka 24 länder varav flera länder, till exempel USA och Spanien, har kontanter som ett vanligt betalmedel.

Ämnen i artikeln
Mer från: Ekonomi
Mer från Läget