Kommun dubblerar kostnader inom fritidsverksamhet

Smedjebackens kommun la mindre pengar på idrotts- och fritidsanläggningar 2020. Samtidigt dubblerar de kostnaderna för allmän fritidsverksamhet. Läget har pratat med kommunens förvaltningsekonom för att reda ut siffrorna.

Många kommuner satsade på ungdomsidrott under 2020.
Många kommuner satsade på ungdomsidrott under 2020.

Smedjebackens kommun i dalarna ser ut att ha lagt nästan 4 miljoner mindre på idrotts- och fritidsanläggningar 2020 jämfört med tidigare år. Istället har de mer än dubblerat sina kostnader kring allmänna fritidsverksamheter. Detta under ett år när många kommuner valt att satsa på ungdomsidrott, aktiviteter som lätt kan genomföras utomhus under corona.

Läget ringer Eva Lundgren, förvaltningsekonom på Smedjebackens kommun för att se hur det ligger till.

Smedjebackens kommun la mindre pengar på idrotts- och fritidsanläggningar 2020 jämfört med 2019. Hur kommer det sig?

– Ja, delvis så beror det ju på att det satsades en del på underhållsåtgärder på fritids- och idrottsanläggningar 2019. Man hade ganska stora insatser det året. Det blev lite mindre kostnader på fritidsanläggningar 2020 eftersom man inte behövt underhålla dem som man gjorde 2019. Så det påverka till viss del, det ser ut som att det blivit billigare ur den aspekten, säger hon.

Smedjebackens kommun säger att det satsade på sina idrottsanläggningar 2019.
Smedjebackens kommun säger att det satsade på sina idrottsanläggningar 2019.

Kommunens kostnader för allmän fritidsverksamhet dubblerades från 2019 till 2020, hur kan det ske en så pass stor ökning på bara ett år? La kommunen för lite pengar på det tidigare?

– Delar av de kostnader som tidigare kopplades till idrottsanläggningar kopplades 2020 istället till allmän fritidsverksamhet. Det är anledningen till att det ser ut som att det har gått mer pengar till fritidsverksamhet och mindre till idrottsanläggningar, säger Eva Lundgren.

Kommunen har från 2020 själva tagit hand om underhåll av idrottsanläggningarna och de kostnaderna valde man då att lägga i en annan kategori än tidigare. Eva Lundgren säger att hon är relativt ny på jobbet men lovar att hon ska se över vilka grupper olika kostnader kopplas till.

– Jag anser att det är någonting man bör se över inför nästa år, säger hon.

Läget har försökt nå Birgitta Eriksson Granqvist, ordförande för Moderaterna i Smedjebacken, för en kommentar.

Ämnen i artikeln
Mer från: Ekonomi
Mer från Läget