Koll på läget: IDAHOT

Den 17 maj har utnämnts till den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi, även kallad IDAHOT.

Idag är det den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi, som tillägnas HBTQ-rörelsens gedigna kamp mot diskriminering och kränkningar. Vägen mot ett jämlikt samhälle har kantats av flera viktiga datum – Läget listar tio av dessa.

Varför 17 maj?

Den 17 maj år 1990 tog världshälsoorganisationen WHO bort homosexualitet från den internationella klassifikationen över sjukdomar och hälsoproblem. 15 år senare, år 2005, utnämndes dagen till den internationella dagen mot homo, trans- och bifobi till minne av detta.

På engelska översätts dagen till International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia och förkortas till IDAHOT. Dagen är ägnad åt kampen mot den homo, trans- och bifobi som personer i HBTQ-rörelsen får utstå i stor utsträckning.

Fram till år 1979 ansåg Socialstyrelsen att homosexualitet var en sjukdom. Transvestism avskrevs som sjukdomsdiagnos så sent som år 2009.

Tio viktiga milstolpar

Vägen mot ett samhälle där människor av annan sexuell läggning eller könstillhörighet behandlas likvärdigt har varit lång – och än är vi långt ifrån framme. I den svenska historien finns det vissa datum som betytt mer än andra för HBTQ-rörelsen. Läget listar tio exempel på dessa viktiga milstolpar.

1. År 1944: Sexuella relationer mellan vuxna individer av samma kön avkriminaliseras. Sjukdomsdiagnosen kvarstår dock.

2. År 1972: Sverige blir det första landet i världen att introducera en möjlighet att i lagen få en ny juridisk könstillhörighet fastslagen. Behandling med kostnadsfri hormonterapi och operationer startar i Sverige.

3. År 1979: Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som sjukdomsdiagnos.

4. År 2002: Lagen om likabehandling av studenter på högskolenivå träder i kraft. Lagen syftar till att motverka diskriminering baserad på personens sexuella läggning.

5. År 2003: Registrerade partners av samma kön får möjlighet att prövas som adoptivföräldrar.

6. År 2006: Ett förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever träder i kraft. Genom den lagen förbjuds diskriminering och kränkningar i förskolan, grundskolan och inom gymnasieskolan som har att göra med personens sexuella läggning.

7. År 2009: Socialstyrelsen avskaffar transvestism som sjukdomsdiagnos.

8. År 2013: Steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet avskaffas. Ansöker du om att ändra kön är du inte längre tvungen att sterilisera dig och de som tidigare blivit tvungna till det kan ansöka om statlig ersättning.

9. År 2017: Diskrimineringslagen skrivs om så att även arbetsgivares ch utbildningssamordnares aktiva åtgärder mot diskriminering gäller på alla grunder. Nu inkluderas även de kränkningar som rör könsöverskridande identitet/uttryck och sexuell läggning.

10. År 2018: Den 1 juli utvidgas och förtydligas det straffrättsliga skyddet för transpersoner. 2018 utvidgas och förtydligas det straffrättsliga skyddet för transpersoner.

Andra läser just nu
Mer från: Personligt
2 min

Inga 808s – bara heartbreaks

Play Läget ger sig ut i vårsolen och ställer frågan på allas läppar.

2 min

Amnestys nya krav på FIFA inför VM i Qatar

Hör generalsekreteraren för Amnesty i Sverige, Anna Johansson och sportjournalisten Olof Lundh.

2 min

Hur är det att bo i studentkorridor?

Play Fördelar. Nackdelar. Skräckhistorier!

2 min

Kritik mot Stockholms nya elcyklar

Play Stockholms stads nya elcykelsatsning går inte som planerat.

4 min

Läget testar Stockholms elcyklar med Helldén

Play Stockholm har sjösatt en ny satsning på elhyrcyklar. Läget har testat.

4 min

Tjejgruppen om hur det är att vara en DJ-grupp

Play Många obetalda timmar och sena nätter. Att vara DJ är ett krävande jobb.

Mer från Läget
1 min

Bli en klimathjälte genom att få maten att hålla längre

Play Varje år slängs tonvis av maten vi köper. Ofta är det för att ...

3 min

Gingerjompa berättar om hur det är att vara TikTokare

Play Läget har följt den svenska influencern John Hedin, också känd som Gingerjompa, när han intervjuar människo...

3 min

Spelmissbruk: ”Börjar som spännande och kul”

Spelmissbruk blev klassat som en sjukdom i Sverige år 2017.

Fightingspelsträffar - den moderna arkaden

Play öreningen LightDash träffas varje vecka i en brädspelsbutik för att spela fightingspel. Men varför ses fysi...

Krympflation - tricket funkar, om du inte ser det

Ekonomi Tycker du också att chipspåsarna med tiden innehåller mer luft...

Så skyddar du din identitet

Krim Läget har intervjuat dataskyddsexperten Louise Yngström Valde för att få tips om hur man kan undvika att bl...