Koll på Läget: EU och EU-valet

Foto: Trifeh Amini

Varför finns EU?

Europeiska kol- och stålunionen bildades 1952 och var en sorts handelsunion mellan 6 länder i europa med syfte att få slut på krigen i europa. den unionen utvecklades och kom så småningom att bli Europeiska unionen, EU.

Hur mycket makt har EU?

Eu är ett så kallat överstatligt samarbete vilket innebär att de beslut som fattas inom EU är bindande för medlemsstaterna. Om en lag klubbas igenom i EU så gäller den lagen för alla medlemsländer, även om de står i motsättning till landets egna

När är EU-valet?

Själva valdagen är söndagen 26 maj. Där kan man rösta på sin lokala vallokal.

Vad röstar vi om?

Varje svensk medborgare som fyllt 18 år, har möjlighet att rösta vilka som ska representera Sverige i parlamentet de kommande 5 åren. De som röstas fram är politiska partier och ledamöter. I parlamentet, sitter det just nu 751 ledamöter totalt från EU:s 28 medlemsländer, där 20 av dessa ledamöter representerar Sverige.

Dessa 20 ledamöter består av 9 olika svenska politiska partier och de ledamöter med liknande åsikter samlas i samma grupp.

Man kan tro att Sverige sitter i sin del och därefter i vardera politisk grupp MEN fallet är faktiskt att ledamöterna i parlamentet sitter samlade utifrån partigrupperna och inte länder.

Exempelvis, ledamöter från Socialdemokraterna ingår i samma partigrupp som Feministiskt initiativ. Moderaterna och kristdemokrater ingår i samma grupp som heter EPP.

Vad gör ledamöterna som vi röstar fram?

Det är ledamöternas uppgift och ansvar att tillsammans besluta om EU:s lagar och budget.

Ett ansvar som parlamentet har är att ta ställning till de lagförslagen som EU kommission lägger fram. För att en lag ska kunna ha möjlighet att träda i kraft måste både parlamentet och ministerrådet komma överens med kommissionens förslag eller ta ställning om de är emot eller vill ändra förslaget.

Uppdaterad
Publicerad
Mer om: Koll på läget EU
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget