Gonorré är könssjukdomen att passa sig för

Efter oskyddat sex bör du testa dig.
Efter oskyddat sex bör du testa dig.

Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2017 visar att gonorré är den könssjukdom som ökar allra mest. Spridningen är störst bland män.

Vad är gonorré?

Gonorré är en infektion som överförs vid samlag. Enkelt förklarat är det en bakterie som kan infektera urinröret, ändtarmen och svalget. Bland kvinnor kan även livmoderhalsen och slidan infekteras.

Infektionen bryter ut snabbt. Vanligtvis sker det inom en vecka. Eftersom det inte finns några symptom är det omöjligt att veta om man har drabbats av gonorré förrän man har testat sig. Det är därför alltid bra att testa sig efter oskyddat sex.

Behandlas inte gonorré i rätt tid kan det leda till sterilitet.

Största årliga ökningen hittills

Tidigare har gonorré varit en ganska ovanlig könssjukdom. Sedan 2009 har antalet smittade ökat för varje år, men inte i samma tempo som under 2017. Då skedde en ökning med 42 % från 2016, vilket är den största årliga ökningen någonsin.

- Ökningen i kombination med en internationell trend av snabbt ökande antibiotikaresistens gör att detta kräver fortsatt analys och åtgärder, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Spridningen ökade mest bland män som har sex med män. Trots att skillnaden mellan könen har minskat sedan millenieskiftet är gonorré fortfarande mer än tre gånger så vanligt bland män. Av de 2 533 fall av gonorré som rapporterades under 2017 rörde 78 procent av dem män.

Ökningen var särskilt stor inom åldersgruppen 20-24 år bland båda könen.

Andra könssjukdomar

Klamydia är fortfarande den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Under 2017 rapporterades 33 715 fall av klamydiainfektion. Däremot har ökningen minskat sedan 2015.

Syfilis och hiv har en mycket begränsad spridning i Sverige.

Andra läser just nu
Mer från: Personligt
Mer från Läget