Fotbollen kritisk mot Folkhälsomyndigheten

Tidigast i början av juni kan den svenska proffsfotbollen få klartecken för att sätta igång. Folkhälsomyndigheten har nu kommit med besked som gör att omstarten dröjer ytterligare och nu börjar fotbollen och dess olika aktörer tröttna.

— Man måste förstå på FHM att professionell fotboll är en yrkes- och näringsverksamhet och inte en sommaraktivitet som camping, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollsförbundet, till Aftonbladet.

Håkan Sjöstrand och övriga aktörer inom svensk fotboll gick ut med kritik mot Folkhälsomyndigheten. 
— Man måste förstå på FHM att professionell fotboll är en yrkes- och näringsverksamhet och inte en sommaraktivitet som camping, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollsförbundet, till Aftonbladet.
Håkan Sjöstrand och övriga aktörer inom svensk fotboll gick ut med kritik mot Folkhälsomyndigheten. — Man måste förstå på FHM att professionell fotboll är en yrkes- och näringsverksamhet och inte en sommaraktivitet som camping, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollsförbundet, till Aftonbladet.

Kvartsfinalerna i Svenska Cupen för herrar var tänkt att spelas med start den 1 juni. Det skulle då bli den första proffsverksamheten i fotboll som drar igång efter avbrottet som det nya coronavirusets utbrott lett till. Men under fredagen hade FHM och idrottens representanter möte. Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet samt EFD (Elitfotboll dam) och SEF (Svensk Elitfotboll) träffade FHM och där kom man fram till att cupen troligen inte kan starta den 1 juni ändå.

Och nu börjar fotbollens tålamod att tryta. Svensk fotboll har gått ut med ett pressmeddelande där de går i meningsstrid med FHM:

“Med respekt för det svåra arbete Folkhälsomyndigheten har att hantera ställer vi oss ändå, av ett antal skäl, frågande till inställningen att all idrott (och även andra verksamheter) måste behandlas på samma sätt”, skriver man.

Fotbollen har lagt fram ett regelverk för FHM där man uttrycker att med hjälp av några säkerhetsåtgärder anser sig kunna starta upp fotbollen igen utan risk för ökad smittspridning. Det regelverket gör att man tycker att myndigheterna borde öppna för spel i början av juni:

“I Sverige har ansvariga myndigheter och politiker genom hela krisen försökt finna lösningar för att samhälle och näringsliv i så stor utsträckning som möjligt ska slippa stänga ned. Det rimliga vore att även elitfotbollen omfattas av detta synsätt”, skriver man också.

Men det framstår inte i nuläget som att FHM vill ens pröva regelverket. Det ansvaret skickar man istället över till Riksidrottsförbundet. Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollsförbundet vill därför att Riksidrottsförbundet leder vägen mot att fotbollen startar upp igen i början av juni.

— Svensk idrott behöver justerade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som möjliggör denna återstart. De protokoll som Svensk Elitfotboll utarbetat kan vara ett stöd för andra idrotter. Vi vill att RF agerar nu och svensk fotboll står bakom den strävan om en snabb och ansvarsfull återstart som RF och svensk fotboll vill se, säger Karl-Erik Nilsson.

Ämnen i artikeln
Mer från: Sport
Mer från Läget