Etiskt tveksamma företag - vilken roll spelar ditt köpbeteende?

Varför ska du som konsument bry dig om företagens etik? Och vad kan man egentligen göra för att utnyttja sin konsumentmakt? Läget har pratat med två experter på företagsetik och ekonomi, respektive psykologi för att reda ut saken.

Ericssons huvudkvarter i Kista.
Ericssons huvudkvarter i Kista.

Det har stormat rejält kring telekomföretaget Ericsson de senaste månaderna. Anledningen är att Ericsson mutat terrororganisationen IS för att kunna utföra säkra transporter genom IS-kontrollerat territorium. Detta påverkade aktiekursen rejält, och värdet störtdök under februari och mars. Kursen har sedan dess återhämtat sig något, även om den inte är på samma nivå som tidigare. Ericssons tidigare starka varumärke blev dock försvagat av avslöjandet.

För den som handlar med aktier är det uppenbart varför man helst inte investerar i företag som begår etiska snedsteg. När företag uppvisar svag moral så tappar de i trovärdighet, vilket gör att värdet på aktierna sjunker. Men varför borde du som konsument välja bort att köpa varor och tjänster från etiskt tveksamma företag? Docent Lin Lerpold vid Handelshögskolan i Stockholm menar att man som konsument då förankrar ett dåligt system, att man reproducerar utan ifrågasättande. Detta ger signalen till företagen att deras beteende är acceptabelt. Pågår det här tillräckligt länge kan man inom företagen till slut uppleva att det etiskt felaktiga blir normalt. Har man alltid gjort på ett visst sätt blir det till slut det rätta sättet, även om det egentligen är fel. Lin Lerpold uppmanar därför konsumenter att utbilda sig och att pusha företagen.

–Det betyder mycket om folk frågar, rätt och slätt. Använd din köpkraft till att ifrågasätta. Var lite jobbig, säger Lin Lerpold.

Docent Lin Lerpold vid Handelshögskolan i Stockholm.
Docent Lin Lerpold vid Handelshögskolan i Stockholm.

Att inte välja bort är ett aktivt val

Att inte göra ett aktivt val gällande företag med etiska problem innebär att man ändå gör ett val. Ändrar du inte ditt köpbeteende så betyder det att du fortsätter att stödja företaget. Jenny Klefbom, barnpsykolog och kunnig inom mobbning, menar att det går att jämföra med hur man väljer att agera när man bevittnar mobbning i skolan eller på arbetsplatsen. Den som fortsätter stödja ett företag med grumlig etik är inte bara en passiv åskådare, utan stöttar aktivt företaget genom att ge dem av sina pengar. Det är nåt annat än att bara låta företaget existera, enligt Jenny Klefbom.

–Man är som den som står och skrattar när mobbaren mobbar. Man bidrar med nånting själv som riskerar att öka mobbningen, säger Jenny Klefbom.

Att inte göra något alls innebär att genom tyst acceptans stödja mobbaren. Ett aktivt val kan vara att säga ifrån på plats, men detta är något som många helt enkelt inte vågar.

–Den stora orsaken att man inte törs är att rent emotionellt så kostar det väldigt väldigt mycket att sätta sig upp mot en annan människa. Det är samma anledning till varför ganska få klagar på restaurang, även om maten är jättedålig. Det kostar på att sticka ut hakan, säger Jenny Klefbom.

Psykolog Jenny Klefbom.
Psykolog Jenny Klefbom.

Vad kan man göra?

Jenny Klefbom tipsar om olika möjligheter, som att berätta för kompisar om vad man sett i efterhand och därigenom hämta styrka i grupptillhörigheten, eller att involvera vuxna för att försöka komma till rätta med problemet. Men man kan också välja att inte delta, att gå därifrån när mobbning pågår. Du som konsument har också möjligheter att visa dina åsikter. Ett enkelt sätt är att sluta köpa varor eller tjänster från företag som inte har exempelvis schyssta arbetsvillkor, eller något annat som är etiskt problematiskt. Ett annat är, som Lin Lerpold säger, att våga utnyttja sin konsumentmakt i butikerna. Fråga om deras hållbarhetsmärkningar exempelvis, eller hur arbetsförhållandena för deras arbetare ser ut. Om expediterna inte kan svara tillfredsställande på dina frågor är det ett tecken på att företaget inte satsar så mycket på sin etiska profil som de själva kanske påstår.

–Det är en sak att välja bort, det är viktigt, men samtidigt behöver företagen veta varför man väljer bort. Man måste göra sin röst hörd i affären, säger Lin Lerpold.

Ericssons websända bolagsstämma i mars.
Ericssons websända bolagsstämma i mars.

Våga vara modig

Vid Ericssons årsstämma i slutet av mars hölls en omröstning om huruvida styrelsen och vd:n skulle få ansvarsfrihet gällande mutskandalen. Resultatet blev ett nej. Ägarna anser alltså inte att ledningen agerat korrekt gällande mutorna till IS. Dock fick styrelsen förnyat förtroende, och tillåts sitta kvar i sina roller. Lin Lerpold menar att just Ericsson är väldigt svårt att bojkotta, eftersom deras varor inte är konsumentstyrda på samma sätt. Det handlar om system som ingår i många olika teknologiska tjänster, och i många fall är omöjliga att välja bort. Detta sätter ljus på att konsumenterna verkligen bör utnyttja den makt de faktiskt har i situationer då de kan påverka. Det handlar bara om att sticka ut hakan och vara lite jobbig. Och om man inte törs då? Jenny Klefbom förklarar att man egentligen inte behöver vara modig för att våga.

–Mod växer sig fram genom att göra saker man inte trodde att man vågade. Själva vinsten är att man vågar, säger Jenny Klefbom.

Efterverkningarna av mutskandalen fortsätter att skaka om Ericsson. Företaget har nyligen uteslutits ur World Economic Forums antikorruptionssamarbete, då samarbetet bedömdes ta skada av Ericssons fortsatta medverkan. Idag släpptes Ericssons delårsrapport. Där kan vi se att den organiska försäljningen ökat med 3 procent jämfört med samma period förra året. Ericssons kurs har gått ned med över 10 procent över de senaste tre månaderna, men sett över en tioårsperiod har värdet ökat med över 30 procent. För tillfället ser det alltså ut som att företaget klarat sig bra trots all turbulens.

Webbfråga Har du valt bort ett etiskt tveksamt företag?

Visa resultat
Ämnen i artikeln
Mer från: Ekonomi
Mer från Läget