Andra coronavirus som drabbat världen

I media pratar man om "det nya coronaviruset". Men det finns fler coronavirus än det som sprids i världen just nu. Vi reder ut vilka andra coronavirus som finns.

Illustration av coronavirus.
Illustration av coronavirus.

Det finns ett stort antal virus som räknas som coronavirus. Majoriteten av dessa finns hos olika djurarter. Man har upptäckt sju typer av coronavirus som kan smitta och drabba människor. De flesta ger mildare förkylningssymtom, men det är särskilt tre som kan ge allvarligare sjukdomar hos människor.

SARS

SARS står för "severe acute respiratory syndrome" och spreds 2002-2003 i världen. Smittan började i Kina och kom troligen från fladdermöss som spred viruset vidare till andra djur och senare till människor.

Vanliga symtom på SARS var bland annat lunginflammation, feber, hosta, andnöd och huvudvärk. SARS påverkade 26 länder och smittade omkring 8000 personer, varav 750 dog.

Sedan smittspridningen stoppades har ingen ny samhällssmitta registrerats.

Mers

Mers står för "middle eastern respiratory syndrome". Detta coronavirus upptäcktes först på den arabiska halvön 2012. Likt de andra coronaviruset tros Mers ha spridits från djur. Det är inte säkert vilka djur som burit på smittan, men det har förekommit hos bland annat kameler.

Vanliga symtom på Mers är lunginflammation, feber, hosta och andnöd. Mers har spridits till 27 länder, men inga fall har bekräftats i Sverige. Viruset sprids fortfarande och i november 2019 hade 2494 fall rapporterats, varav omkring 858 av dessa hade dött.

Det nya coronaviruset

Det vi nu kallar för det nya coronaviruset heter egentligen SARS-CoV-2 och upptäcktes i slutet av 2019. Sjukdomen man får om man drabbas av det aktuella coronaviruset benämns som covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Läs mer om det nya coronaviruset här.

Källor: WHO, Folkhälsomyndigheten

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Corona
Mer från Läget