Utmärkt vatten på nio av tio badplatser i Sverige

Kvällsdopp. Foto: Gyorgy Varga/TT

Argumentet "vattnet är äckligt" kan inte längre användas för att slippa bada. Nu visar den senaste undersökningen från Folkhälsomyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten att nio av tio badplatser har utmärkt vatten.

Badplatserna som undersöks betygssätts från "utmärkt", "bra", "tillfredsställande" eller "dåligt". 92 procent av badplatser har så god vattenkvalitet att den klassas som "utmärkt" i den senaste genomgången.

Den kanske självklaraste sommaraktiviteten stärker sin position som ett måste en varm sommardag. Det var bara två badplatser som blev underkända, Pite havsbad och Björkäng. Pite havsbad är en av Sveriges populäraste badplatser och känd för sin nudist del av stranden "Naturisten". Men trots att vattenkvalitén på den populära stranden underkändes så är inte Ylva Engwall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten orolig för stranden.

- Björkäng ligger lite illa till. Pite havsbad hade otur med ett prov som blev dåligt förra året. Särskilt i norra Sverige är badsäsongen så kort att man tar ganska få prover. Då kan ett dåligt resultat ge stort utslag, förklarar Ylva.

Resultaten presenteras av Folkhälsomyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten. Granskningen gäller landets 441 EU-klassade badplatser. 353 av dessa bedöms ha utmärkt vatten, en ökning från 333 i förra årets genomgång.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget