Unga idrottar mindre

Färre barn och unga deltar i föreningsidrott.
Färre barn och unga deltar i föreningsidrott.

Deltagandet i föreningsidrott minskar för både pojkar och flickor även i de yngre åldrarna, visar Centrum för idrottsforsknings årliga rapport.

- Det är ett stort och växande hot mot folkhälsan, säger Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

I rapporten Statens stöd till idrotten 2019 har Ungdomsbarometern ställt frågor till unga om idrottande. De har konstaterat att trots att deltagandet i föreningsidrott minskat, är intresset för motion och hälsa  stort bland de tillfrågade och att idrottsrörelsen behöver ta till vara på detta på ett bättre sätt.

– Att vi minskar i deltagartillfällen är oroande och pekar på vikten av att vi fortsätter det intensiva förändringsarbete, Strategi 2025, som vi är mitt uppe i, säger Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Rapporten slår även fast att det är gynnsamt för barn och ungas idrottsintresse om fokuset ligger på lusten att idrotta istället för prestation och resultat.

– Vi vet att det är viktigt att föreningen finns nära där barnen bor, att det inte får vara för dyrt att idrotta och att vi, precis som rapporten visar, ser över tränings- och tävlingsformer.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget