Två skolor stängda på grund av hot

Två skolor i landet har hållit stängt under måndagen. Båda mottog hot om attacker och valde i samråd med polis att stänga. Under eftermiddagen kom besked från båda skolorna att de öppnar under tisdagen igen.

Polis fanns på plats under hela måndagsförmiddagen på friskolan Vintergatan i Ljusdal. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.
Polis fanns på plats under hela måndagsförmiddagen på friskolan Vintergatan i Ljusdal. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Under söndagen fick en lärare på Veta skola i Mantorp ett hot via telefon. Läraren upplevde att hotet var riktat specifikt mot skolan. Kommunens säkerhetsledning beslutade då att inte hålla någon undervisning under måndagen.

Under måndagen har möten hållits med kommunen och polisen. Nu på eftermiddagen meddelar kommunen att skolan öppnar under tisdagen igen.

– Igår hade vi inte tydligheten från polisen vi behövde för att kunna hålla skolan öppen, men den har vi nu, säger Christer Lordh, som är utbildningschef i Mjölby kommun.

Ytterligare en skola fick hålla stängt under måndagen. Friskolan Vintergatan i Ljusdal höll stängt efter att ha mottagit hot via mejl. Rektorn Malin Eidin var den som fick mejlet.

– Hotet var inte specifikt riktat specifikt mot vår skola, det kunde varit riktat mot vilken skola som helst, säger hon.

Friskolan Vintergatans rektor Malin Eidin.
Friskolan Vintergatans rektor Malin Eidin.

Skolan öppnar igen

Under måndagseftermiddagen gav hon besked om att skolan öppnar imorgon igen. Polisen bedömer inte hotet som akut, men fortsätter att utreda vem som kan ha skickat mejlet. En anmälan har upprättats om olaga hot mot grupp.

Friskolan Vintergatan har aktiverat sin krisgrupp och kommer under morgondagen ha extra närvaro av vuxna i sina lokaler.

– Vi kommer ha en entrévärd på plats, så vi ser vilka som kommer in i våra lokaler. Krisgruppen kommer också att gå runt i klasserna och prata om vad som har hänt, säger Malin Eidin.

Hot och våld i skolan ökar kraftigt

Förra året anmäldes 850 fall av hot och våld i Sveriges skolor till Arbetsmiljöverket. Det är mer än dubbelt som många som anmäldes tio år tidigare.

Till följd av den stora ökningen inledde Arbetsmiljöverket under våren 2023 en stor inspektion av skolors förebyggande arbete mot hot och våld. Över 1 000 skolor ska inspekteras, och insatsen ska pågå till och med våren 2024.

Malin Eidin svarade nyligen på en enkät just om säkerhet i skolan. Hon hade då svårt att föreställa sig att hon själv skulle hamna i en situation där enkätens frågor ställdes på sin spets.

– Det blir såklart obehagligt när det väl händer, det blir väldigt på riktigt, säger hon.

Hon välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektion, och säger att det finns en viktig tanke i att undersöka hur skolan jobbar förebyggande mot hot och våld.

– Det är viktigt med ett bra förebyggande arbete, och att regelbundet undersöka hur eleverna mår. Elevernas närvaro är också viktig, säger Malin Eidin.

Hon säger att skolan har ett viktigt ansvar, men att det här förebyggande arbetet också vilar på ett gemensamt ansvar i samhället.

Christer Lordh, utbildningschef på Mjölby kommun.
Christer Lordh, utbildningschef på Mjölby kommun.

Christer Lordh är inne på samma spår. Han menar att olika hotbilder idag kräver att samhället blir bättre på att vara uppmärksamma mot avvikelser, och tycker att en flygplats symboliserar vad han menar.

– Om du är på en flygplats och ser en väska som inte verkar ha någon ägare reagerar du. Ser du någon du inte känner igen i dina lokaler reagerar du också, det avviker från det normala. Utan att folk ska gå runt och känna sig iakttagna så tror jag att vi kan anamma det tänket lite mer i samhället, säger Christer Lordh.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget