Svenska bönder kan få betala för Brexit

Foto: TT

Lantbrukare har tidigare prioriterats högt av EU och Sverige har fått höga bidrag till jordbruket. Samtidigt som Storbritanniens utträde kostar unionen mycket konkurrerar jordbrukspolitiken med andra områden.

Svenska bönder kan förlora 700 miljoner kronor i EU-bidrag per år. Någonting som många svenska partier stödjer.

EU-kommissionen har föreslagit att 365 miljarder kronor ska gå till den gemensamma jordbrukspolitiken mellan 2021 och 2027. Detta är en minskning på fem procent jämfört med den nuvarande budgeten.

- En utmaning i budgetförhandlingarna är att det finns många områden som prioriteras högt. Forskning och säkerhetspolitik kräver också budgetmedel, säger Lars Olsson, departementsråd på näringsdepartementet.

- Det samtidigt som Storbritanniens utträde innebär att en stor nettobetalare kanske inte kan vara med och finansiera.

Sverige och EU

Sverige gick med i EU 1995. Idag delar nästan 60 000 svenska lantbrukare på ungefär 19 miljarder kronor i EU-medel per år. Det nya förslaget skulle innebära att de svenska bönderna skulle förlora nästan 700 miljoner kronor.

- Inkomsterna i jordbrukssektorn i Sverige ligger i dag i nivå med de totala stöden, så en drastisk minskning skulle få dramatiska konsekvenser, säger Olsson.

Svenska politikerna

De allra flesta av de svenska partierna är överens om att EU:s jordbrukspolitik måste moderniseras och är positiva till förslaget.

- Vi måste ju ha ett modernt sätt att betrakta jordbruksnäringen. Och jag tror att vi kan få ett välfungerande jordbruk utan dessa gigantiska stöd, säger socialdemokraternas Heléne Fritzon.

- Jag tycker att det är uppenbart att jordbruksstödet behöver reformer, inte minst för att skapa konkurrensneutralitet, säger kristdemokraternas Sara Skyttedal.

Centerpartiet är det enda svenska partiet som motsätter sig att stödet till svenskt jordbruk ska minska.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget