Strategi för vaccinering av Sverige i rullning

Även om det ännu inte finns ett vaccin tillgänglig mot covid-19 håller myndigheterna på att lägga upp en nationell strategi för vaccinering.

Strategin handlar framförallt om vilka som ska vaccineras och i vilken turordning.

Regeringen ger folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram den nationella strategin för hur Sverige ska vaccineras. Dessutom tillsätts en nationell samordnare för arbetet. Vem det blir och när vaccinet blir tillgängligt är ännu oklart.

Folkhälsomyndigheten ska lämna in en första version av vaccineringsplanen senast första augusti, berättar socialminister Lena Hallengren under dagens pressträff.

Enligt Generaldirektör Johan Carlson är prioriteringen för vilka som kommer att vaccineras när inte klar. Exempelvis kan det vara problematiskt att vaccinera vissa äldre personer med större svårigheter att utveckla en immunitet mot viruset. Man vet dock att barn och unga inte kommer tillhöra de första som vaccineras eftersom de inte är lika hårt drabbade av viruset som andra grupper.

Enligt Johan Carlson kommer vaccinet att dröja, och tills dess upprepar Stefan Löfven att myndigheternas rekommendationer fortfarande gäller. Framförallt nu inför stundande Kristi Himmelsfärdshelg.

– Det är inte färgen på kalendern som avgör om man ska följa rekommendationerna eller inte, utan håll i och håll ut, säger Löfven.

Andra läser just nu
Mer från: Corona
Mer från Läget