Stor fysisk inaktivitet bland unga

Flera rapporter om ungas fysiska hälsa visar samma sak - att många unga är stilla stor del av dagen. Det visar även Folkhälsomyndighetens nya studie.

Läget har tidigare rapporterat om att unga är stilla stor del av sin vakna tid. Flera rapporter pekar på samma fenomen. Även Folkhälsomyndighetens som vart fjärde år släpper rapporten "Skolbarns hälsovanor".

- Att den fysiska inaktiviteten är så hög är ett orosmoln, säger Marita Friberg, projektledare bakom Folkhälsomyndighetens nya rapport.

I årets studie har drygt 800 skolelever i åldrarna 11, 13 och 15 år själva fått uppskatta sin fysiska aktivitet under den senaste veckan. I år bar deltagarna också en aktivitetsmätare som registrerar deras aktivitetsnivå dagtid under en vecka.

Är stilla 70 procent av tiden

Studien visar att deltagarna bara var fysiskt aktiva - alltså ägnade sig åt en aktivitet som gav ökad puls och andning - tio procent av tiden. 20 procent av tiden ägnades åt lågintensiva aktiviteter, med en ansträngning som motsvarar en lugn promenad.

70 procent av tiden kunde klassas som lågaktiv - alltså där deltagarna var vakna och satt eller stod stilla. Siffrorna såg ungefär likadana ut oavsett om det rörde sig om skoltid, fritid eller helg.

Vad som får barn och unga att sitta eller stå stilla i så hög grad svarar inte studien på. Ökad skärmtid är en rimlig förklaring, säger Marita Friberg.

- Vi ska fortsätta titta på den här datan och försöka urskilja vad barnen gör under sin inaktiva tid.

Mer om: Ungas fysiska hälsa
Mer från Läget