Samarbeten över nationsgränser kan vara framgångsrika i hanteringen av covid-19

I hanteringen av det nya coronaviruset kan globala strategier vara värdefulla. Erfarna organisationer som Läkare Utan Gränser arbetar på flertalet sätt globalt för att lindra de negativa effekterna som orsakats av pandemin. Nyligen har också Kuba hjälpt drabbade länder. Globala samarbeten kan avgöra pandemins utgång.

Efter coronavirusets värdsliga utbrott har kubanska läkare blivit en eftertraktad resurs i kampen mot pandemin, som tidigare rapporterats. Italien är bland annat ett av de länder som skickat Kuba en förfrågan, om personal, eftersom den varan saknas för att hantera krisen på egen hand. Kuba svarade genom att skicka både läkare och sjuksköterskor.

Det är inte första gången som Kuba skickar läkare utomlands. På grund av internationella behov av olika slag har landet en brigad av läkare och annan medicinsk personal specialiserad inom utländska verksamheter. Pågående åtgärder som dessa kan förhindra ytterligare skadliga konsekvenser av pandemin. Om virusets epicenter skiftar mellan länder kan tidigare drabbade länder som återhämtat sig från sina epidemier samarbeta globalt för att skicka läkare dit behovet är större. Det pågår redan sådant arbete från olika aktörer.

Svenska Läkaresällskapet är en ideell och oberoende organisation, huvudsakligen för svenska läkare. Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig i Svenska Läkaresällskapet, saknar exakta siffror om medlemmarnas nuvarande uppdrag men kommenterar situationen.

– Vi har inga konkreta aktuella uppgifter för exakt hur många medlemmar i Svenska Läkaresällskapet som befinner sig på utlandsuppdrag just nu men vi har medlemmar som tidigare varit på utlandsuppdrag flera gånger och arbetat för till exempel Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser arbetar inom 70 länder med 500 projekt världen över och har nu utökat och intensifierat sina uppdrag. Till exempel var de tidiga att agera i Italien när landet hamnade i ett kritiskt tillstånd. Anna Blideman, medicinsk rådgivare inom organisationen, förklarar situationen.

– Vi fortsätter vårt tidigare arbete som bland annat går ut på att sprida hälsoinformation, utbilda befintlig medicinsk personal, och behandla patienter. Vi arbetar världen över.

Det finns strategier för om virusets epicentrum skiftar plats, och om behoven ökar på andra håll i världen.

– Hela världen ställer om men all sjukvård är fortfarande viktig. Vi kan absolut styra om. Vi är bra på det och har 50 års erfarenhet, och är vana att arbeta under förhållanden såsom naturkatastrofer, epidemier och krig.

Det finns inga exakta siffror för hur många svenskar som är involverade i det nuvarande arbetet men Läkare Utan Gränser samarbetar med andra organisationer. Läkare Utan Gränser är politiskt neutrala men det finns icke politiska rekommendationer till alla världens länder.

– Att bedriva befintlig sjukvård, se till att människor kan sköta sin hygien, till exempel i flyktingläger, och skyddandet av riskgrupper är viktigt, solidaritet också. Utbyten av läkare, andra mänskliga resurser och sjukvårdsmateriel kan förbättra den globala situationen. Man ska inte ”hålla på” sina egna resurser. Det är nödvändigt att stoppa pandemin. Att agera tidigt och förebyggande, och prioritera insatserna efter kontexterna kan vara avgörande.

Just nu är det svårt att förutspå framtiden men flexibla globala insatser kan visa sig vara viktiga i bekämpningen av pandemin.

Kubanska läkare som anländer till Italien.
Kubanska läkare som anländer till Italien.
Andra läser just nu
Mer från: Corona
Mer från Läget