Pappan åtalas – arbetet med lex Tintin fortsätter

Pappan åtalas för mordet på åttaåringen i Luleå i januari. Nu kräver nätverket lex Tintin en lagstiftning i barnens namn. I en intervju med Läget berättar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) om det nya lagförslaget som ska sätta barnets rättigheter först.

Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari. I samband med manifestationen går ett fackeltåg från socialförvaltningen i staden till tingsrätten.
Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari. I samband med manifestationen går ett fackeltåg från socialförvaltningen i staden till tingsrätten.

Söndagen åttonde januari hittades en åttaåring död i en bostad i Luleå. Hans pappa åtalas idag för mord. Brottet uppdagades efter att sonen skulle umgås med sin pappa och mamman larmat polisen när han inte kom hem igen.

Efter föräldrarnas skilsmässan 2015 hade mamman ensam vårdnad om barnet. Men en prövning i domstol före jul gav pappan rätt att spendera ett par timmar med honom varannan vecka.

Lex Tintin prioriteras

Omgivningen har reagerat starkt efter nyheten om det förlorade barnet. Nu kräver pojkens familj och nätverket lex Tintin, efter pojkens smeknamn, en ny lagstiftning. En lex Tintin, för att inte fler barn ska gå samma, tragiska öde till möte. Lex-lagstiftningarna ska skapa trygga och säkra förhållanden för personer inom omsorgsverksamheter, samt skydda mot lidande och missförhållanden.

Arbetet med lagförändringen består av flera delar. Det pågår parallellt inom olika departement i regeringskansliet. Enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) är lex Tintin en starkt prioriterad fråga. Det handlar om att lyfta barnet som sin egen rättighetsbärare.

– Det betyder att barnets rättigheter ska gå före vårdnadshavarens. Barn har alltid rätt till föräldrar men föräldrar har inte alltid rätt till barn, säger socialtjänstministern till Läget.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Barnen tvingas träffa sina förövare

Även om det är ovanligt att det går såhär långt, befinner sig många barn idag i liknande situationer som pojken innan sin död. Många kvinnor, liksom pojkens mamma, kommer till skyddad boende med sina barn.

Enligt Unizon, ett riksförbund för över 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer, träffar ungefär en tredjedel av de barnen fortfarande båda sina föräldrar. Unzion kallar det för tvångsumgänge – paradoxen att samhället anser att personen är så farlig att barnet inte kan bo kvar i sitt eget hem men att hen ändå måste träffa förövaren.

Nytt lagförslag

Det mest konkreta i arbetet med lex Tintin är förslaget som regeringen presenterar senast i slutet av maj. Regeringen beslutar då om den så kallade propositionen som sen behandlas i riksdagens utskott. Slutligen tas ett beslutet om lagändring genom en omröstning i kammaren.

– Förslaget innebär en ökad möjlighet för socialtjänsten att skydda just de medföljande barnen, vars mamma får skyddat boende, säger socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M).

Ett barn till en mamma som flyr undan misshandel eller andra situationer i hemmet är idag endast medföljande och saknar egna rättigheter och beslut.

– På så sätt kommer man kunna begränsa barnets umgänge med en våldsam vårdnadshavare och besluta om att hemlighålla barnets vistelseort för den här vårdnadshavaren, förklarar socialtjänstministern, vars bedömning är att propositionen kommer att gå igenom.

Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari.
Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari.

Bristande utredningar

Flera orosanmälningar har de senaste åren gjorts om pappan, bland annat från pojkens skola. Under vårdnadstvistens sista förhandling i december uttryckte mamman en stark oro för att pappan skulle föra bort barnet utomlands.

Trots tidigare ingripande av polis när en konflikt eskalerat, berättelser om psykiskt våld och en vädjan om att umgänget inte skulle ske utan övervakning bestämde tingsrätten att pappan skulle få träffa pojken ensam. Jämställdhetsmyndigheten redovisade år 2022 en kartläggning av vårdnadstvister som visade på brister i domstolars riskbedömningar, där barnen inte kommer till tals.

Pappan ska enligt en mindre rättspsykiatrisk undersökning ha lidit av en allvarlig psykisk störning då mordet skedde.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget