Norra Sverige töms på poliser

Omplacering av poliser i Stockholms våldsvåg skadar det lokala polisarbetet, enligt en ny rapport från Riksrevisionen. Jonas Sköld som är polisområdeschef Norrbotten känner igen sig i påståendet.

– Det finns vinster med att jobba på det här sättet men det bör vara på kort sikt, säger han till TT.

Det lokala polisarbetet skadas i våldsvågen.
Det lokala polisarbetet skadas i våldsvågen.

Efter att ha granskat polisens agerande vid så kallade särskilda händelser menar Riksrevisionen att polisens sätt att arbeta är effektivt på kort sikt. Skadan uppstår i längden på det platser poliser flyttas ifrån.

Jonas Sköld har förståelse för att personal behöver flyttas i lägen som under den pågående våldsvågen i Stockholm.

– Däremot är det så klart så att man måste fundera på hur länge man jobbar på det sättet, säger han.

Andra brott nedprioriteras

Till följd av våldsvågen bidrar polisregion Nord med personal till Stockholm.

– Vi får sämre förutsättningar att jobba med det lokala brottsförebyggande arbetet, säger Jonas Sköld.

Han fortsätter:

– Skulle det pågå länge är det klart att det påverkar oss mer och gör att vi har sämre möjligheter att möta den händelseutveckling som sker här.

 Inbrott, stöld och andra mängdbrott är några av de brott som prioriteras ner.

Riksrevisionens rekommendationer

För se till så att lokalt polisarbete inte skadas i längden rekommenderar riksrevisionen att Polismyndigheten ska utveckla det kriterier som definierar vad som är en särskild händelse.

Det rekommenderas även att följa upp och utvärdera riskerna med att använda sig av metoden. Slutligen rekommenderas Polismyndigheten att ta hänsyn till en nationell lägesbild innan de flyttar personal.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget