Läget kollar: snatta – hur vanligt är det?

Hur många tonåringar har snattat och vad snattade de? I en enkätundersökning svarar tonåringar i Stockholm på frågor om snatteri och tar ställning till brottet.

Drottninggatan, Stockholm.
Drottninggatan, Stockholm.

I en anonym enkätundersökning om snatteri deltog 50 unga mellan åldrarna 12–19. Av de som svarade på enkäten identifierade sig 76 procent som tjejer, 22 procent som killar och 2 procent vill ej identifiera sig. I undersökningen fick tonåringarna fick ta ställning till några frågor om snatteri, som numera kallas för ringa stöld.

Av de som deltog i undersökningen hade 23 personer snattat vid något tillfälle och av de hade 53 procent gjort det flera gånger. De flesta snattade vid första gången när de var mellan 12–14 år gamla. Det vanligaste som har snattats av tonåringarna har varit godis men även smink och smycken. Av de som har snattat var det endast 23 procent som har ångrat sig efteråt, de flesta på grund av de har blivit påkomna.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, går gränsen mellan att snatta och stjäla vid 1000 kronor. Det var 24 av 50 som visste vad skillnaden mellan stöld och snatteri är. De flesta skrev att det berodde på priset men det var endast 4 av de som besvarade frågorna som visste att gränsen är vid 1000 kr.

Hade du sagt till?

I BRÅ:s skolundersökning om brott som genomfördes 2019 på elever i årskurs 9 tyckte 10 procent av tjejerna och 21 procent av killarna att det var helt okej eller ganska okej ifall deras vänner stal från en butik. I enkäten fick tonåringarna svara på två liknande frågor; skulle du säga till ifall du såg någon snatta? Och; även om det var din kompis?

34 procent skulle inte säga till, 56 procent menar att det beror på vad det är som snattas och 10 procent skulle säga till, oavsett vad som snattas. Om det vore personens kompis som snattade hade majoriteten inte sagt till.

För att vidare läsning om konsekvenserna vid ett brott:

Webbfråga Har du snattat någon gång?

Brottsförebyggande rådets statistik:

Stöld och snatteri

Ungdomsbrottslighet

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget