Koll på Läget: Konflikten i Colombia

Farcs rebeller står uppställda för sin ledare Timoleon Jimenez.
Farcs rebeller står uppställda för sin ledare Timoleon Jimenez.

50 års konflikt mellan Farc och regeringen är över. Vad handlade konflikten om? Vilka var Farc? Läget reder ut!

Hur började konflikten?

Åren mellan 1948 och 1958 brukar kallas för "La Violencia" ("Våldet"). Det var startskottet för konflikten som pågick fram till 2016.

De som krigade då var konservativa grupper mot liberala grupper. Lokalbefolkningen drabbades hårt av deras krig. På landsbygden gick bönder ihop och bildade egna militära grupper för att skydda sig.

"La Violencia" slutade 1958 med att de liberala och de konservativa enades om att de skulle dela på den politiska makten. De förbjöd då också politiska motståndare. Besultet upprörde många som inte delade deras politiska åsikt, och de små militära grupperna började föra ett krig mot makthavarna som pågick ända till 2016 då fredsavtalet slöts.

Militära grupper som inte tillhör staten brukar kallas för gerillagrupper. Den mest kända i Colombia är "Farc".

Vilka är Farc?

Gruppens politiska idéer grundar sig i marxismen. Colombia har historiskt sett varit ett land med stora ojämlikheter, och målet för Farc har från början varit att kräva mer demokratiska rättigheter åt befolkningen.

Farc är kända för att ha haft många kvinnor med i sina militära grupper, men också för att ha utövat våld för att nå sina politiska idéer.

Hur avslutades konflikten?

Efter 50 års krig var många i Colombia trötta på konflikt. När Juan Manuel Santos blev president 2010 startade han ett samtal om fred med Farc. De förhandlade om hur Colombia skulle kunna se ut efter konflikten. Vem skulle få den politiska makten, vilka skulle straffas för det som hade hänt under kriget, och vilken upprättelse skulle offren få?

Sommaren 2016 kom Farc och regeringen överrens om att lägga ner sina vapen en gång för alla, trots att befolkningen precis hade röstat nej till fredsavtalet.

Att folket röstade nej betydde inte att de ville att konflikten skulle fortsätta, men många var missnöjda med att fredsavtalet som presenterades innehöll många fördelar för Farc.

Vad händer nu?

Farc är idag ett politiskt parti. Men alla i Farc har inte blivit politiker. De flesta ur Farc försöker nu återgå till ett vanligt liv. För många av kvinnorna har det varit svårt att komma in i samhället igen. Att som kvinna ha varit med och krigat anses av många vara fel, och därför är de inte alltid välkomna tillbaka till sina tidigare hem och familjer.

Ämnen i artikeln
Mer om: Koll på Läget
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget