Koll på Läget: Det fria skolvalet

I dagarna har det pratats mycket om friskolor och det fria skolvalet. Men vad innebär det egentligen? Läget reder ut!

Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad är det fria skolvalet?

Det fria skolvalet innebär att varje elev och hens föräldrar själva får välja vilken skola barnet ska börja i oavsett om det är en kommunal eller en fristående. Innan det fria skolvalet placerades varje barn oftast i den skolan som låg närmst hemmet.

Vad är en friskola?

En friskola är i Sverige en skola som inte ägs av staten, landstinget eller kommunen. Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng vilket innebär att skolan får en summa pengar från staten för varje elev de har.

Varför är vissa för det fria skolvalet?

De som är för det fria skolvalet menar att alla ska ha rätt att bestämma själva var de vill gå i skolan. Man ska inte behöva gå i den skolan som ligger närmst ens hem.

Att själva få välja skola leder enligt de som är för det fria skolvalet till nöjdare elever och högre kvalitet i undervisningen. De som förespråkar det fria skolvalet brukar också säga att friskolor leder till en bättre mångfald bland eleverna då alla från ett område inte hamnar i samma skola.

Friskolorna kan ta ut vinst. De som är för ett fritt skolval menar att om skolorna kan ta ut vinst så blir det också attraktivt att försöka ha en så bra skola som möjligt eftersom skolan då lockar till sig fler elever, vilket i sin tur kommer leda till mer pengar och högre vinst.

Varför är vissa emot det fria skolvalet?

De som är mot det fria skolvalet brukar hävda att det fria skolvalet inte alls är så fritt. Forskning visar att det framförallt är föräldrar med goda utbildningsmässiga, ekonomiska eller sociala förutsättningar som gör aktiva val till sina barn.

Dessutom kan det finnas praktiska problem med valet. En familj som flyttar kan få det svårt att få plats åt sina barn på en friskola eftersom de har kortare kötid än de barn vars föräldrar har ställt dem i kö redan under barnens första år i livet.

De som är emot menat att när det bara är de som kommer från familjer med rätt förutsättningar som gör aktiva val, så bidrar inte det fria skolvalet till mångfald utan snarare segregation. Segregation betyder att personer med olika bakgrund skiljs åt från varandra i samhället genom olika strukturer.

Ämnen i artikeln
Mer om: Koll på Läget
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget